ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่ผจญภัย

Pokemon DarkFlame
4.4.1
ฟรี
A game for adventure lovers.
Terraria
3.0.1
A 2D adventure crafting game.