ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่ปลั๊กอินและส่วนเสริม

Minilyrics
MiniLyrics เป็น PC เครื่องมือออกแบบมาเพื่อให้มีการแสดงเนื้อหาของคุณโปรดของเพลง...
7.7.49
ฟรี
XnView Shell Extension
นำเข้าเรื่อง 400 แฟ้มกราฟิ formatsExport เรื่อง 50 กราฟิกแฟ้มรูปแบบ...
3.5.1
ฟรี
DCE Tools
DCE Tools จำเป็นมาสวมเสื้อกันหนาวได้คืออนุกรมของเจ็ดเป็นมืออาชีพโฟโต้ชอปของโปรแกรมเสริม...
1.1.0.1

ด้านบนอัตราอยู่ปลั๊กอินและส่วนเสริม

Minilyrics
MiniLyrics เป็น PC เครื่องมือออกแบบมาเพื่อให้มีการแสดงเนื้อหาของคุณโปรดของเพลง...
7.7.49
ฟรี
XnView Shell Extension
นำเข้าเรื่อง 400 แฟ้มกราฟิ formatsExport เรื่อง 50 กราฟิกแฟ้มรูปแบบ...
3.5.1
ฟรี
DCE Tools
DCE Tools จำเป็นมาสวมเสื้อกันหนาวได้คืออนุกรมของเจ็ดเป็นมืออาชีพโฟโต้ชอปของโปรแกรมเสริม...
1.1.0.1
DreamSET
Dreamset เป็นการตั้งค่าเครื่องมือแก้ไขสำหรับดิจิตอลดาวเทียม receivers...
1.64
ฟรี
TurtleMine
TurtleMine ให้เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับ Tortoise SVN/GIT/กระทั่งเอชจีเริ่มสำหรับ Redmine เรื่องสะกดรอยต...
1.2.1
ฟรี