ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่ทั่วไป

BanglaOCR
0.7
ฟรี
Aims เพื่อพัฒนาการ OCR ที่สามารถจำ Bangla สคริปต์...
TraceCalc Pro2
2.9.0.1
TraceCalc มืออาชีพ TM เป็น Windows พื้นที่ทำงานโปรแกรมที่ให้ความร้อน-ลังแกะรอย...
Radiant Imaging Color Calculator
2.0
ฟรี
Radiant Imaging พัฒนาเป็นอิสระ Color Calculator โปรแกรม.

ด้านบนอัตราอยู่ทั่วไป

BanglaOCR
0.7
ฟรี
Aims เพื่อพัฒนาการ OCR ที่สามารถจำ Bangla สคริปต์...
TraceCalc Pro2
2.9.0.1
TraceCalc มืออาชีพ TM เป็น Windows พื้นที่ทำงานโปรแกรมที่ให้ความร้อน-ลังแกะรอย...
Radiant Imaging Color Calculator
2.0
ฟรี
Radiant Imaging พัฒนาเป็นอิสระ Color Calculator โปรแกรม.
SVMotion VI Client Plugin
1.0.0.0
ฟรี
SVMotion เป็น VI client ปลั๊กออก-อยู่ในนั้นเพิ่มพูนลูกค้าขอ functionality น...
MicroMeasure
3.3000
ฟรี
มันเป็นวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์โปรแกรมสำหรับ cytogeneticists และ cytologists น...