การสื่อสาร

เสมอติดต่อญาติและเพื่อนของคุณ

ด้านบนอัตราอยู่การสื่อสาร

Spiffy
0.6.0
ฟรี
Spiffy เป็นขั้นสูง Gmail แจ้งให้ทราบถึงโปรแกรมสำหรับ Windows น...
WinSent Messenger
3.2.9
มันเป็นโปรแกรมเพื่อตั้งค่าส่วนสรุปตั๋วข่าว name ภายในท้องถิ่นพื้นที่ระบบเครือข่าย...
Chat Undetected
1.28.153.4
ฟรี
Chat Undetectedปล่อยให้คุณปิดการใช้งาน Facebook คนส่งเอกสารเป็นอ่านเจอใบเสร็จคุณสมบัตินะ...
Voice Changer for VOIP
1.5
ฟรี
มันสามารถเปลี่ยนเสียงของคุณแผนที่จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคน...
Auto Greeter
9.2
ฟรี
นี่เป็น greeter โปรแกรมสำหรับล่าสุด paltalk เวอร์ชั่นอน...
ConnectWise Internet Client
12.2.1
ฟรี
ที่ ConnectWise Internet Client ทำงานทั่วอินเตอร์เน็ต...
Magic Berry
3.5.0
ฟรี
MagicBerry สามารถอ่านและคลายแฟ้มฐานข้อมูลจากเคลื่อนที่ IPD แฟ้มสำรองข้อมูก...
ProntoDialer-V4.0.0.1
4.0.0.1
ฟรี
ProntoDialer ทำให้มันง่ายสำหรับคุณที่โทรออกจากพื้นที่ทำงานของคุณฉลองชนแก้วหน่อย...
Arsyn Email Scraper
1.0.0.3
ฟรี
มันจะอนุญาตให้คุณเก็บอีเมลจากเว็บไซต์ของทั่วทั้งโลกเลยก็คือ.....
WhatsApp Viewer
1.9
ฟรี
ดูและแปลงข้อความสนทนาใน WhatsApp บน PC.
Badr Voip
1.0.1
ฟรี
คุณสามารถทำให้กระจอกๆระหว่างประเทศการโทรจากพื้นที่ทำงานของคุณบนเครื่องคอมพิวเตอร์...
IP Messenger
4.99
ฟรี
โปรแกรม IP Messenger เป็นโปรแกรมส่งข้อความแลนแบบป๊อปอัพซึ่งรองรับหลากหลายแพลตฟอร์ม....
MSN Nickname Maker
1.2
ฟรี
MSN คนส่งเอกสารเป็นชื่อเล่นเป็นที่ยอดเยี่ยทางขอแสดงความรู้สึกออกมาไง...
VidPhone
3.1
"VidPhone"เอช 323/SIP วิดีโอ SoftPhone สำหรับ Windows และ Linux OS น...
xdccMule
6.35
ฟรี
XdccMule คือโปรแกรมที่ยอมให้คุณดาวน์โหลดหนังกับ mIRC...
SLMail
5.5
SLMail คือ SMTP และ POP3 อีเมลเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์สำหรับ Windows น...
Microsoft Office Communicator R2
3.5
Microsoft Office Communicator 2007 R2 เป็วมรบกวนการสื่อสารลูกค้า...
ConnectWise Outlook AddIn 2010
1.0
ฟรี
ConnectWise สามารถจับเอาท์ลุ้คอีเมลเป็นตั๋วหรือ Sales Activities...
YMaxVoice
1.0
ฟรี
YMaxVoice เป็น PC โทรศัพท์ Dialer กับต่ำสุดบราการเต้นบนท้องตลาด...
Gmail Desktop Notifier
1.2
ฟรี
Notifies คุณเมื่อคุณมีจดหมายใหม่ของคุณ Gmail ในกล่องเอกสารนะ...
PM66
ฟรี
PM66 ซอฟต์แวร์เป็นเรื่องง่าย Write Voice Coding System น...