ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่การบีบอัดไฟล์

7-Zip
7-Zip
19.00
ฟรี
Add files to or extract them from archives.
WinRAR
5.91
Create new or decompress existing archives.
WinZip
25.0.14245
Open, create and edit ZIP and other archives.
Express Zip File Compression
7.23
Сreates, manages, and extracts archives.

ด้านบนอัตราอยู่การบีบอัดไฟล์

WinZip
25.0.14245
Compress, password-protect, and share large files and folders.
Elite Unzip
6.72.5.25556
ฟรี
Elite Unzip เป็นแฟ้มบีบข้อมูลและ decompression รทำงานของโปรแกรม...
ALZip
8.51.0.0
ฟรี
ALZip เป็นแฟ้มบีบข้อมูลโปรแกรมที่สามารถถอดซิป 40 ต่างออกแฟ้ม zip น...
PowerArchiver
19.0.59
กับPowerArchiverคุณสามารถบีบอัดและ decompress สำรองข้อมูลส่วนบุคคอน...
RAR Fix Free
1.0
ฟรี
เป็นเยี่ยมเครื่องมือนั่นอนุญาตให้คุณต้องซ่อม Winrar รูปแบบแฟ้มนี้...
UnZixWin
0.1
ฟรี
UnZixWin เปิด ZIX สำรองข้อมูลส่วนบุคคนของขวัญรายชื่อของเนื้อหาของ, ดึงจากมัน...
#7Z - 7-Zip GUI
1.1.0
ฟรี
7-Zip Gui เป็นคนเดียว graphical ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ 7-Zip...
Style In Yep Files
1.15
ฟรี
โปรแกรมนี้ extracts รูปแบบแฟ้มออกจาก YEP files และช่วยพวกเขาอยู่ใน YEP แฟ้ม...