ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่การบีบอัดไฟล์

WinRAR
WinRAR
Create new or decompress existing archives.
5.60.0
7-Zip
Add files to or extract them from archives.
18.06
ฟรี
Express Zip File Compression
Сreates, manages, and extracts archives.
6.08
PeaZip
Works with archive files.
6.7.1
ฟรี

ด้านบนอัตราอยู่การบีบอัดไฟล์

WinZip
WinZip ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข และแตกไฟล์ ZIP และฟอร์แมทไฟล์ที่ถูกบีบอัดอื่นๆ....
23.0.13300
Elite Unzip
Elite Unzip เป็นแฟ้มบีบข้อมูลและ decompression รทำงานของโปรแกรม...
6.72.5.25556
ฟรี
ALZip
ALZip เป็นแฟ้มบีบข้อมูลโปรแกรมที่สามารถถอดซิป 40 ต่างออกแฟ้ม zip น...
8.51.0.0
ฟรี
PowerArchiver
กับPowerArchiverคุณสามารถบีบอัดและ decompress สำรองข้อมูลส่วนบุคคอน...
18.00.48
RAR Fix Free
เป็นเยี่ยมเครื่องมือนั่นอนุญาตให้คุณต้องซ่อม Winrar รูปแบบแฟ้มนี้...
1.0
ฟรี
UnZixWin
UnZixWin เปิด ZIX สำรองข้อมูลส่วนบุคคนของขวัญรายชื่อของเนื้อหาของ, ดึงจากมัน...
0.1
ฟรี
#7Z - 7-Zip GUI
7-Zip Gui เป็นคนเดียว graphical ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ 7-Zip...
1.1.0
ฟรี
Style In Yep Files
โปรแกรมนี้ extracts รูปแบบแฟ้มออกจาก YEP files และช่วยพวกเขาอยู่ใน YEP แฟ้ม...
1.14
ฟรี