آموزش › مهارت‌های کامپیوتر

دریافت بهترین مهارت‌های کامپیوتر نرم افزار برای Windows: JR Hindi English Typing Tutor, Rapid Typing

جالب ترین برنامه ها در مهارت‌های کامپیوتر

JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor
Type in Hindi and English on a PC.
7.0
Rapid Typing
Teaches you to type.
5.2.884.134
رایگان
Typing Master
A tutor for professional keyboarding.
10.1.1.849
TypingMaster
Teaches you to type faster.
10.1.1.849

محبوب ترین در مهارت‌های کامپیوتر

JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor لمسی تایپ مدرس.
7.0
JR Punjabi English Typing Tutor
آن را فراهم می کند ساده ترین و سریعترین راه یادگیری تایپ لمسی....
5.2.0.56
Switch Network Simulator
آن را فراهم می کند یک آزمایشگاه مجازی محیط زیست که در آن یک سوئیچ شبکه را می توان شبیه سازی شده است....
3.0.0