آموزش › مهارت‌های کامپیوتر

دریافت بهترین مهارت‌های کامپیوتر نرم افزار برای Windows
مهارت‌های کامپیوتر

جالب ترین برنامه ها در مهارت‌های کامپیوتر

JR Hindi English Typing Tutor
rating
Study and practice for Indian Government typing and steno exams.
JR Punjabi English Typing Tutor
آن را فراهم می کند ساده ترین و سریعترین راه یادگیری تایپ لمسی.
Switch Network Simulator
آن را فراهم می کند یک آزمایشگاه مجازی محیط زیست که در آن یک سوئیچ شبکه را می توان شبیه سازی شده است.

محبوب ترین در مهارت‌های کامپیوتر

JR Hindi English Typing Tutor
rating

Study and practice for Indian Government typing and steno exams.

JR Punjabi English Typing
rating

آن را فراهم می کند ساده ترین و سریعترین راه یادگیری تایپ لمسی.

Switch Network Simulator
rating

آن را فراهم می کند یک آزمایشگاه مجازی محیط زیست که در آن یک سوئیچ شبکه را می توان شبیه سازی شده است.