آموزش › مهارت‌های کامپیوتر

دریافت بهترین مهارت‌های کامپیوتر نرم افزار برای Windows: JR Hindi English Typing Tutor, Rapid Typing

جالب ترین برنامه ها در مهارت‌های کامپیوتر

JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor
7.0
Type in Hindi and English on a PC.
Rapid Typing
5.3.956.136
رایگان
Teaches you to type.
Typing Master
10.1.1.849
A tutor for professional keyboarding.
TypingMaster
10.1.1.849
Teaches you to type faster.

محبوب ترین در مهارت‌های کامپیوتر

JR Hindi English Typing Tutor
7.0
JR Hindi English Typing Tutor لمسی تایپ مدرس.
JR Punjabi English Typing Tutor
5.2.0.56
آن را فراهم می کند ساده ترین و سریعترین راه یادگیری تایپ لمسی....
Switch Network Simulator
3.0.0
آن را فراهم می کند یک آزمایشگاه مجازی محیط زیست که در آن یک سوئیچ شبکه را می توان شبیه سازی شده است....