ابزارهای اینترنت › مرورگرها

دریافت بهترین مرورگرها نرم افزار برای Windows

جالب ترین برنامه ها در مرورگرها

Internet Explorer
11.0.0.4
رایگان
Rating
Internet Explorer یک مرورگر مدرن است که اجازه می دهد تا شما را به حرکت به وب سایت.
Google Chrome
102.0.5005.63
رایگان
Rating
Surf the Internet securely on a multi-tabbed modern web browser.
Opera
88.0.4412.53
رایگان
Rating
Browse the Internet using a secure, multi-tabbed web browser.

محبوب ترین در مرورگرها

Internet Explorer
11.0.0.4
رایگان
Rating
Internet Explorer یک مرورگر مدرن است که اجازه می دهد تا شما را به حرکت به وب سایت.
Google Chrome
102.0.5005.63
رایگان
Rating
Surf the Internet securely on a multi-tabbed modern web browser.
Opera
88.0.4412.53
رایگان
Rating
Browse the Internet using a secure, multi-tabbed web browser.
Maxthon MX5 Cloud Browser
5.3.8.2000
رایگان
Rating
Surf the Internet on a multi-tabbed web browser with cloud-connectivity.
Epic Privacy Browser
91.0.4472.124
رایگان
Rating
این محافظت از حریم خصوصی خود را به طوری که هیچ کس می توانید پیگیری آنچه که شما فهرست و جستجو.
Spark Security Browser
33.11.2000.97
Rating
Spark Security Browser ارائه می دهد یک وب سایت جامع مرور راه حل های امنیتی است.
chromeplus
2.0.9.20
رایگان
Rating
ChromePlus دارای تمام ویژگی های که Google Chrome است.
QupZilla
2.2.6
رایگان
Rating
QupZilla است که مرورگر وب مدرن بر اساس WebKit هسته.
KidZui Browser
6.0.212.6338
رایگان
Rating
بچه ها فقط میتوانند به وب سایتها، بازیها و تصاویر یا ویدئوهایی دسترسی داشته باشند که قبلا توسط مرورگ
Cyberfox
52.9.1
رایگان
Rating
Surf the Internet on a Mozilla-based browser with better memory management.
Opera Mini 8 Handler PC
8.0
رایگان
Rating
آن را با استفاده از Opera سرور به کش و نمایش صفحات وب است.
Multi-Browser Viewer
4.9.2
Rating
Multi-Browser Viewer یک صلیب مرورگر تست نرم افزار راه حل است.