ابزارهای اینترنت › مرورگرها

دریافت بهترین مرورگرها نرم افزار برای Windows: Firefox, Google Chrome, Chromium

جالب ترین برنامه ها در مرورگرها

Firefox
Firefox
78.0.1
رایگان
Controls your Internet surfing.
Google Chrome
83.0.4103.116
رایگان
Access Google search and Gmail account directly.
Chromium
86.0.4189
رایگان
Browses or searches the information online.
Opera
68.0.3618.173
رایگان
Presents fast and safe web browsing.

محبوب ترین در مرورگرها

Internet Explorer
11.0.190
رایگان
Internet Explorer یک مرورگر مدرن است که اجازه می دهد تا شما را به حرکت به وب سایت....
Google Chrome
83.0.4103.116
رایگان
Surf the Internet securely on a modern multi-tabbed web browser.
Opera
68.0.3618.173
رایگان
Browse the Internet securely on a multi-tabbed web browser.
Maxthon MX5 Cloud Browser
5.3.8.2000
رایگان
Surf the Internet on a multi-tabbed web browser with cloud-connectivity.
Epic Privacy Browser
48.0.2553
رایگان
این محافظت از حریم خصوصی خود را به طوری که هیچ کس می توانید پیگیری آنچه که شما فهرست و جستجو....
Spark Security Browser
33.11.2000.97
Spark Security Browser ارائه می دهد یک وب سایت جامع مرور راه حل های امنیتی است....
chromeplus
2.0.9.20
رایگان
ChromePlus دارای تمام ویژگی های که Google Chrome است.
QupZilla
2.2.6
رایگان
QupZilla است که مرورگر وب مدرن بر اساس WebKit هسته.
KidZui Browser
6.0.212.6338
رایگان
بچه ها فقط میتوانند به وب سایتها، بازیها و تصاویر یا ویدئوهایی دسترسی داشته باشند که قبلا توسط مرورگ...
Cyberfox
52.9.1
رایگان
Surf the Internet on a Mozilla-based browser with better memory management.
Opera Mini 8 Handler PC
8.0
رایگان
آن را با استفاده از Opera سرور به کش و نمایش صفحات وب است.
Multi-Browser Viewer
4.9.2
Multi-Browser Viewer یک صلیب مرورگر تست نرم افزار راه حل است.