ابزارهای اینترنت › مرورگرها

دریافت بهترین مرورگرها نرم افزار برای Windows: Firefox, Google Chrome, Opera

جالب ترین برنامه ها در مرورگرها

Firefox
Firefox
94.0.1
رایگان
Controls your Internet surfing.
Google Chrome
96.0.4664.45
رایگان
Access Google search and Gmail account directly.
Opera
82.0.4227.23
رایگان
Presents fast and safe web browsing.
Internet Explorer
11.0.9600.16428
رایگان
Well-known Microsoft's internet browser.

محبوب ترین در مرورگرها

Internet Explorer
11.0.9600.16428
رایگان
Internet Explorer یک مرورگر مدرن است که اجازه می دهد تا شما را به حرکت به وب سایت.
Google Chrome
96.0.4664.45
رایگان
Surf the Internet securely on a multi-tabbed web browser.
Opera
82.0.4227.23
رایگان
Browse the Internet using a secure, multi-tabbed web browser.
Maxthon MX5 Cloud Browser
5.3.8.2000
رایگان
Surf the Internet on a multi-tabbed web browser with cloud-connectivity.
Epic Privacy Browser
87.0.4280.88
رایگان
این محافظت از حریم خصوصی خود را به طوری که هیچ کس می توانید پیگیری آنچه که شما فهرست و جستجو.
Spark Security Browser
33.11.2000.97
Spark Security Browser ارائه می دهد یک وب سایت جامع مرور راه حل های امنیتی است.
chromeplus
2.0.9.20
رایگان
ChromePlus دارای تمام ویژگی های که Google Chrome است.
QupZilla
2.2.6
رایگان
QupZilla است که مرورگر وب مدرن بر اساس WebKit هسته.
KidZui Browser
6.0.212.6338
رایگان
بچه ها فقط میتوانند به وب سایتها، بازیها و تصاویر یا ویدئوهایی دسترسی داشته باشند که قبلا توسط مرورگ
Cyberfox
52.9.1
رایگان
Surf the Internet on a Mozilla-based browser with better memory management.
Opera Mini 8 Handler PC
8.0
رایگان
آن را با استفاده از Opera سرور به کش و نمایش صفحات وب است.
Multi-Browser Viewer
4.9.2
Multi-Browser Viewer یک صلیب مرورگر تست نرم افزار راه حل است.