جالب ترین برنامه ها در مجازی‌سازی

VMware Workstation
VMware Workstation
15.5.1.50853
Runs multiple operations on a PC.
VirtualBox
6.0.4
رایگان
A virtual machine for your needs.
VMware Workstation Player
15.5.1.50853
Desktop virtualization.
AppNHost
1.0.5.1
Provide apps the functionality of desktop ones.

محبوب ترین در مجازی‌سازی

VMware Workstation
15.5.1.50853
Run multiple operating systems as virtual machines inside your Windows PC.
ANDY OS
47.0.260
رایگان
Andy اجازه می دهد تا شما را به اجرای مورد علاقه خود را Android برنامه های به طور مستقیم از خود PC....
CCBoot GameMenu
1.1.20110602
Diskless بوت امکان را برای رایانه های به عمل بدون دیسک محلی.