جالب ترین برنامه ها در مجازی‌سازی

BlueStacks App Player
BlueStacks App Player
4.215.0.1019
رایگان
Play Android apps on PC.
VirtualBox
6.1.14
رایگان
A virtual machine for your needs.
VMware Workstation
15.5.6
Runs multiple operations on a PC.
VMware Workstation Player
15.5.6.16341506
Desktop virtualization.

محبوب ترین در مجازی‌سازی

VMware Workstation
15.5.6
Run multiple operating systems as virtual machines inside your Windows PC.
ANDY OS
47.0.260
رایگان
Andy اجازه می دهد تا شما را به اجرای مورد علاقه خود را Android برنامه های به طور مستقیم از خود PC....
MEmu
7.2.1
رایگان
Run Android applications and games on your Windows PC.
CCBoot GameMenu
1.1.20110602
Diskless بوت امکان را برای رایانه های به عمل بدون دیسک محلی.