جالب ترین برنامه ها در فونت

GeezIME
3.0.0.1
رایگان
An input method editor.
Avro Keyboard
5.6.0
رایگان
Enables to type in the Bengali language.
Myanmar3
3.0
رایگان
Myanmar3 یک فونت Unicode 5.1 جدید است که در Myanmar3 Office استفاده شده است...

محبوب ترین در فونت

Myanmar3
3.0
رایگان
Myanmar3 یک فونت Unicode 5.1 جدید است که در Myanmar3 Office استفاده شده است...
FontCreator
13.0.0.2683
FontCreator در جهان است, محبوب ترین فونت ویرایشگر.
Cricut DesignStudio
1.0.40422
یک مجموعه کامل Cricut Cartridge Library را مرورکرده، طراحی کنید، برش بزنید و تکمیل کنید....
Apple Telugu Keyboard Layout
1.0.3.40
رایگان
Apple layout دوم معروف ترین طرح های غیر Unicode Telugu نسل.
GLCD Font Creator
1.2
رایگان
GLCD Font Creator ایجاد فونت شخصی نمادها و آیکون ها.
APS Font Tool
1.2.3
رایگان
شما می توانید ساخته شده و فونت های خود را و دانلود آنها را به چاپگر....
Sabdalipi
1.0
Sabdalipi است آسامی واژه پرداز برای windows استفاده درست نوع فونت....
Thoolika Unicode Fonts
1.0
رایگان
شما می توانید ورودی Unicode استاندارد Malayalam متن در هر Unicode سازگار با نرم افزار...
TamilBible Font
2.0
رایگان
شما ممکن است به راحتی نصب فونت بر روی کامپیوتر با کلیک کردن دکمه سمت راست ماوس...
TBIL Converter
3.0
رایگان
کاربر را قادر می سازد که اطلاعات را از انواع فایل های مختلف ترجمه نماید....
Sinhala Writer
3.0
رایگان
بر اساس جاوا تایپ کردن راه حل نرم افزاری است که می تواند مورد استفاده برای ایجاد Sinhala متن....
Microsoft Indic Language Input Tool for Telugu
1.0.11.2010
رایگان
این برنامه می تواند ورودی تلوگو شخصیت های با تایپ فارسی....