جالب ترین برنامه ها در فونت

NHM Writer
Type Indian using a virtual keyboard.
2.9
رایگان
Avro Keyboard
Enables to type in the Bengali language.
5.5.0
رایگان
GeezIME
An input method editor.
3.0.0.1
رایگان

محبوب ترین در فونت

Myanmar3
Myanmar3 یک فونت Unicode 5.1 جدید است که در Myanmar3 Office استفاده شده است...
3.0
رایگان
Cricut DesignStudio
یک مجموعه کامل Cricut Cartridge Library را مرورکرده، طراحی کنید، برش بزنید و تکمیل کنید....
1.0.40422
NHM Converter
NHM Converter یک ابزار با 9 تعاریف از رمزگذاری برای تامیل.
1.0.2923.1302
رایگان
FontCreator
FontCreator در جهان است, محبوب ترین فونت ویرایشگر.
11.5.0.2427
Apple Telugu Keyboard Layout
Apple layout دوم معروف ترین طرح های غیر Unicode Telugu نسل.
1.0.3.40
رایگان
GLCD Font Creator
GLCD Font Creator ایجاد فونت شخصی نمادها و آیکون ها.
1.2
رایگان
Sabdalipi
Sabdalipi است آسامی واژه پرداز برای windows استفاده درست نوع فونت....
1.0
Thoolika Unicode Fonts
شما می توانید ورودی Unicode استاندارد Malayalam متن در هر Unicode سازگار با نرم افزار...
1.0
رایگان
APS Font Tool
شما می توانید ساخته شده و فونت های خود را و دانلود آنها را به چاپگر....
1.2.3
رایگان
TamilBible Font
شما ممکن است به راحتی نصب فونت بر روی کامپیوتر با کلیک کردن دکمه سمت راست ماوس...
2.0
رایگان
TBIL Converter
کاربر را قادر می سازد که اطلاعات را از انواع فایل های مختلف ترجمه نماید....
3.0
رایگان
Sinhala Writer
بر اساس جاوا تایپ کردن راه حل نرم افزاری است که می تواند مورد استفاده برای ایجاد Sinhala متن....
3.0
رایگان
Microsoft Indic Language Input Tool for Telugu
این برنامه می تواند ورودی تلوگو شخصیت های با تایپ فارسی....
1.0.11.2010
رایگان