جالب ترین برنامه ها در فشرده‌سازی فایل

WinRAR
WinRAR
Create new or decompress existing archives.
5.60.0
7-Zip
Add files to or extract them from archives.
18.06
رایگان
Express Zip File Compression
Сreates, manages, and extracts archives.
6.08
PeaZip
Works with archive files.
6.7.1
رایگان

محبوب ترین در فشرده‌سازی فایل

Elite Unzip
Elite Unzip یک فایل فشرده سازی و رفع فشار نرم افزار.
6.72.5.25556
رایگان
ALZip
ALZip یک فایل فشرده سازی برنامه است که می تواند از حالت زیپ خارج 40 های مختلف فایل های فشرده....
8.51.0.0
رایگان
PowerArchiver
با PowerArchiver شما می توانید فشرده سازی و از حالت فشرده خارج archives....
18.00.48
RAR Fix Free
یک ابزار عالی است که اجازه می دهد تا به شما برای رفع Winrar فایل با فرمت....
1.0
رایگان
UnZixWin
UnZixWin باز می شود ZIX archives ارائه یک لیست از محتویات استخراج از آن است....
0.1
رایگان
#7Z - 7-Zip GUI
7-Zip Gui یک به تنهایی رابط کاربر گرافیکی برای 7-Zip.
1.1.0
رایگان
Style In Yep Files
این برنامه عصاره سبک فایل های از YEP files و موجب صرفه جویی در آنها را در یک YEP فایل....
1.14
رایگان