جالب ترین برنامه ها در فشرده‌سازی فایل

WinRAR
WinRAR
6.0
Create new or decompress existing archives.
7-Zip
19.00
رایگان
Add files to or extract them from archives.
WinZip
25.0.14273
Open, create and edit ZIP and other archives.
Express Zip File Compression
7.42
Сreates, manages, and extracts archives.

محبوب ترین در فشرده‌سازی فایل

Elite Unzip
6.72.5.25556
رایگان
Elite Unzip یک فایل فشرده سازی و رفع فشار نرم افزار.
ALZip
8.51.0.0
رایگان
ALZip یک فایل فشرده سازی برنامه است که می تواند از حالت زیپ خارج 40 های مختلف فایل های فشرده....
PowerArchiver
20.00.63
با PowerArchiver شما می توانید فشرده سازی و از حالت فشرده خارج archives....
RAR Fix Free
1.0
رایگان
یک ابزار عالی است که اجازه می دهد تا به شما برای رفع Winrar فایل با فرمت....
UnZixWin
0.1
رایگان
UnZixWin باز می شود ZIX archives ارائه یک لیست از محتویات استخراج از آن است....
#7Z - 7-Zip GUI
1.1.0
رایگان
7-Zip Gui یک به تنهایی رابط کاربر گرافیکی برای 7-Zip.
Style In Yep Files
1.15
رایگان
این برنامه عصاره سبک فایل های از YEP files و موجب صرفه جویی در آنها را در یک YEP فایل....