آموزش › علم

دریافت بهترین علم نرم افزار برای Windows: BioEdit, SPSS, MINITAB

جالب ترین برنامه ها در علم

BioEdit
BioEdit
7.2.6.1
رایگان
A biological sequence alignment editor.
SPSS
26.0
Statistical analysis for social science.
MINITAB
19.2.0
An analytical utility.
GraphPad Prism
8.4.3.686
Data organization, scientific graphing.

محبوب ترین در علم

MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8580
رایگان
ساخت یک درخت خانواده بصری اضافه کردن هزاران نفر از مردم به سرعت....
Microsoft Mathematics
4.0.1108
رایگان
این برنامه ای است که اجازه می دهد تا کاربران برای حل ریاضی و علوم مشکلات....
OriginPro
9.2.214
OriginPro ارائه می دهد همه از ویژگی های از مبدا به علاوه تمدید ابزار تجزیه و تحلیل....
DraftSight
2020.0
این برنامه فراهم می کند حرفه ای CAD کاربران نوشتن و به اشتراک گذاری DWG فایل های....
Universe Sandbox
2.2
Universe Sandbox یک فضای تعاملی شبیه ساز برای Windows بر اساس PCs.
Microsoft Math Worksheet Generator
1.0.2009.903
رایگان
Microsoft Math Worksheet Generator مسائل تمرینی حساب طرح می کند.
Fiber Trace Viewer
6.90.22024.17
رایگان
بصری Windows مبتنی بر بسته های نرم افزاری برای اندازه گیری نوری....
ERDAS IMAGINE
14.00.0.350
ERDAS IMAGINE اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد کسب اطلاعات از تصاویر...
CSPro
7.4.1
رایگان
Filter, edit, tabulate, and disseminate census and survey data.
LINGO
18.0.0.56
Build and solve linear, nonlinear, quadratic...
MDSolids
4.2.0
MDSolids نرم افزار برای موضوعات تدریس شده در مکانیک مواد ،.
Algebrator
5.0.2.4364
Algebrator یکی از قدرتمند ترین برنامه های نرم افزاری برای آموزش ریاضی...
CoolPack
1.50
رایگان
مجموعه ای از مدل های شبیه سازی برای سیستم های تبرید.
Prog Finder
2.39
رایگان
Prog Finder قدرتمند Program Satellite Finder.
PipeData-PRO
12.2.9.29
PipeData-PRO افزایش بهره وری در طراحی لوله کشی دفاتر.
PS: Power and Sample Size Calculation
3.1.2
رایگان
PS است یک برنامه تعاملی برای انجام قدرت و حجم نمونه محاسبات...
DX Atlas
2.40
A map program for all the amateur DX'ers out there.
QM for Windows
5.2
رایگان
POM-QM یک نرم افزار برای تولید/مدیریت عملیات.
Statistix
10.0.1.5
آن است که یک برنامه تجزیه و تحلیل آماری شما می توانید به سرعت تجزیه و تحلیل داده های خود را....
FX Draw
7.003.7
FX Draw می تواند به عنوان یک ابزار طراحی برای معلمان است.
DIgSILENT PowerFactory
15.1.7.4011
DIgSILENT PowerFactory مقرون به صرفه ترین راه حل به عنوان دست زدن به اطلاعات است....
Free Universal Algebra Equation Solver
10.0.3.2
رایگان
UMS software را حل کند و توضیح خود را در مسائل ریاضی گام به گام....
ChemCAD
6.13.2845
CHEMCAD یک مجموعه یکپارچه از شهودی شیمیایی فرآیند مهندسی نرم افزار...
MapCreator
3.0
MapCreator اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد ثابت و متحرک نقشه....
Family Tree Legends
5.31
رایگان
ابزار برای ضبط هر بیت از اطلاعات در مورد تاریخچه خانواده خود را....