آموزش › علم

دریافت بهترین علم نرم افزار برای Windows: QM for Windows, MINITAB, SPSS

جالب ترین برنامه ها در علم

QM for Windows
QM for Windows
Displays POM and QM modules.
5.2
رایگان
MINITAB
An analytical utility.
18.1
SPSS
Statistical analysis for social science.
24.0
GraphPad Prism
Data organization, scientific graphing.
7.05.237

محبوب ترین در علم

MyHeritage Family Tree Builder
ساخت یک درخت خانواده بصری اضافه کردن هزاران نفر از مردم به سرعت....
8.0.0.8516
رایگان
Microsoft Mathematics
این برنامه ای است که اجازه می دهد تا کاربران برای حل ریاضی و علوم مشکلات....
4.0.1108
رایگان
OriginPro
OriginPro ارائه می دهد همه از ویژگی های از مبدا به علاوه تمدید ابزار تجزیه و تحلیل....
9.2.214
Fiber Trace Viewer
بصری Windows مبتنی بر بسته های نرم افزاری برای اندازه گیری نوری....
6.90.22024.17
رایگان
ERDAS IMAGINE
ERDAS IMAGINE اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد کسب اطلاعات از تصاویر...
14.00.0.350
CSPro
این Census و Survey Processing System (CSPro) یک نرم افزار رایگان بسته است....
7.1.3
رایگان
LINGO
این یک ابزار جامع طراحی شده برای ساختمان سازی و حل مدل های خطی....
17.0.0.78
MDSolids
MDSolids نرم افزار برای موضوعات تدریس شده در مکانیک مواد ،.
4.2.0
Algebrator
Algebrator یکی از قدرتمند ترین برنامه های نرم افزاری برای آموزش ریاضی...
5.0.2.4364
CoolPack
مجموعه ای از مدل های شبیه سازی برای سیستم های تبرید.
1.50
رایگان
Universe Sandbox
Universe Sandbox یک فضای تعاملی شبیه ساز برای Windows بر اساس PCs.
2.2
Prog Finder
Prog Finder قدرتمند Program Satellite Finder.
2.30
رایگان
Microsoft Math Worksheet Generator
Microsoft Math Worksheet Generator مسائل تمرینی حساب طرح می کند.
1.0.2009.903
رایگان
PipeData-PRO
PipeData-PRO افزایش بهره وری در طراحی لوله کشی دفاتر.
12.2.9
PS: Power and Sample Size Calculation
PS است یک برنامه تعاملی برای انجام قدرت و حجم نمونه محاسبات...
3.1.2
رایگان
QM for Windows
POM-QM یک نرم افزار برای تولید/مدیریت عملیات.
5.2
رایگان
FX Draw
FX Draw می تواند به عنوان یک ابزار طراحی برای معلمان است.
7.003.7
DIgSILENT PowerFactory
DIgSILENT PowerFactory مقرون به صرفه ترین راه حل به عنوان دست زدن به اطلاعات است....
15.1.7.4011
Free Universal Algebra Equation Solver
UMS software را حل کند و توضیح خود را در مسائل ریاضی گام به گام....
10.0.3.2
رایگان
ChemCAD
CHEMCAD یک مجموعه یکپارچه از شهودی شیمیایی فرآیند مهندسی نرم افزار...
6.13.2845
MapCreator
MapCreator اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد ثابت و متحرک نقشه....
3.0
Family Tree Legends
ابزار برای ضبط هر بیت از اطلاعات در مورد تاریخچه خانواده خود را....
5.5.1.1
رایگان
Interactive Petrophysics
آسان برای استفاده و ورود به سیستم تجزیه و تحلیل ابزار ایده آل برای هر دو زمین شناسان و petrophysicis...
4.3
Statistix
آن است که یک برنامه تجزیه و تحلیل آماری شما می توانید به سرعت تجزیه و تحلیل داده های خود را....
10.0
Triplot
TriPlot است trilinear-نمودار توطئه برنامه برای محققان و دانشجویان...
4.1.2
رایگان