آموزش › علم

دریافت بهترین علم نرم افزار برای Windows

جالب ترین برنامه ها در علم

MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8636
رایگان
Rating
ساخت یک درخت خانواده بصری اضافه کردن هزاران نفر از مردم به سرعت.
OriginPro
9.2.214
Rating
OriginPro ارائه می دهد همه از ویژگی های از مبدا به علاوه تمدید ابزار تجزیه و تحلیل.
Universe Sandbox
26.3.1
Rating
Universe Sandbox یک فضای تعاملی شبیه ساز برای Windows بر اساس PCs.

محبوب ترین در علم

MyHeritage Family Tree Builder
8.0.0.8636
رایگان
Rating
ساخت یک درخت خانواده بصری اضافه کردن هزاران نفر از مردم به سرعت.
OriginPro
9.2.214
Rating
OriginPro ارائه می دهد همه از ویژگی های از مبدا به علاوه تمدید ابزار تجزیه و تحلیل.
Universe Sandbox
26.3.1
Rating
Universe Sandbox یک فضای تعاملی شبیه ساز برای Windows بر اساس PCs.
Fiber Trace Viewer
6.90.22024.17
رایگان
Rating
بصری Windows مبتنی بر بسته های نرم افزاری برای اندازه گیری نوری.
ERDAS IMAGINE
14.00.0.350
Rating
ERDAS IMAGINE اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد کسب اطلاعات از تصاویر
CSPro
7.7
رایگان
Rating
Filter, edit, tabulate, and disseminate census and survey data.
LINGO
19.0.0.53
Rating
Build and solve linear, nonlinear, quadratic...
MDSolids
4.2.0
Rating
MDSolids نرم افزار برای موضوعات تدریس شده در مکانیک مواد ،
Algebrator
5.0.2.4364
Rating
Algebrator یکی از قدرتمند ترین برنامه های نرم افزاری برای آموزش ریاضی
CoolPack
1.50
رایگان
Rating
مجموعه ای از مدل های شبیه سازی برای سیستم های تبرید.
Prog Finder
2.39
رایگان
Rating
Prog Finder قدرتمند Program Satellite Finder.
PipeData-PRO
14.0.0.7
Rating
PipeData-PRO افزایش بهره وری در طراحی لوله کشی دفاتر
PS: Power and Sample Size Calculation
3.1.2
رایگان
Rating
PS است یک برنامه تعاملی برای انجام قدرت و حجم نمونه محاسبات
DX Atlas
2.40
Rating
A map program for all the amateur DX'ers out there.
QM for Windows
5.2
رایگان
Rating
POM-QM یک نرم افزار برای تولید/مدیریت عملیات.
Statistix
10.0.1.5
Rating
آن است که یک برنامه تجزیه و تحلیل آماری شما می توانید به سرعت تجزیه و تحلیل داده های خود را.
FX Draw
22.08.18
Rating
FX Draw می تواند به عنوان یک ابزار طراحی برای معلمان است.
DIgSILENT PowerFactory
15.1.7.4011
Rating
DIgSILENT PowerFactory مقرون به صرفه ترین راه حل به عنوان دست زدن به اطلاعات است.
Free Universal Algebra Equation Solver
10.0.3.2
رایگان
Rating
UMS software را حل کند و توضیح خود را در مسائل ریاضی گام به گام.
ChemCAD
6.13.2845
Rating
CHEMCAD یک مجموعه یکپارچه از شهودی شیمیایی فرآیند مهندسی نرم افزار
MapCreator
3.0
Rating
MapCreator اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد ثابت و متحرک نقشه.
Family Tree Legends
5.31
رایگان
Rating
ابزار برای ضبط هر بیت از اطلاعات در مورد تاریخچه خانواده خود را.
Interactive Petrophysics
4.4.2016.187
Rating
آسان برای استفاده و ورود به سیستم تجزیه و تحلیل ابزار ایده آل برای هر دو زمین شناسان و petrophysicis
Triplot
4.1.2
رایگان
Rating
TriPlot است trilinear-نمودار توطئه برنامه برای محققان و دانشجویان
Fiberizer Desktop
10.11.171.9514
رایگان
Rating
Allows post-processing of saved results from fiber optics measurements.