سبک زندگی

تجربه بیشتر در, طالع بینی, تناسب اندام و ورزش

جالب ترین برنامه ها در سبک زندگی

Kundli for Windows
Kundli for Windows
Windows astrology program.
4.5
Jagannatha Hora
Makes predictions according to Vedic astrology.
8.0
رایگان
Nike+ Connect
Recieves data from Nike devices on PC.
6.6.34.131
رایگان
Garmin MapSource
Traveling organizer.
6.16.3
Jagannatha Hora
این ابزار می تواند در قرعه کشی همه بخشی نمودار در ودیک روش....
8.0
رایگان
Salaat Time
برنامه ای که محاسبه تجویز روزانه پنج Muslim prayer times.
3.0
رایگان
Power BibleCD
Power BibleCD است آسان به استفاده از Windows نرم افزار برای Christian Bible مطالعه است....
5.9.1.1
Auto Azan Player
آن نقش AZAN برای 5 بار در روز فقط مجموعه ای از زمان به عنوان در کشور خود...
3.1
رایگان
Astro-KundaliPRO (Lite)
یک برنامه ستاره شناسی با ریشه هند باستان و توسعه یافته از اخترشناسی کریشنامورتی پادهاتی است....
5.0
Betting Assistant
حذف مقدار زیادی از زمان مصرف مرحله نسبت به شرط بندی.
1.3.0.27
رایگان
Kindle Collection Manager
Kindle Collection Manager نرم افزار طراحی شده برای کمک به شما در مدیریت Kindle کتاب...
1.0
رایگان
DealBook 360
ویژگی های بیشتر, ابزار رسم نمودار شاخص ها و اخبار برای کمک به شما در تجارت است....
2.38.56.21
رایگان
Just Checking
Just Checking قدرتمند اين برنامه مدیریت.
4.0.1.6
BankTree Personal Finance
BankTree Personal Finance نرم افزار اجازه می دهد تا شما را به او واگذار حساب گروه...
2.12.0006
OneTouch Software
دیابت Management Software قرار می دهد کنترل دیابت خود را در دست های خود را....
2.3.3
رایگان
My Medications List
My Medications List کمک می کند تا مسیر نگه داشتن شما از داروهای خود را...
6.0.1
رایگان
TRUEmanager
اجازه می دهد تا شما را به دانلود خود گلوکز نتایج خود را از TRUEresult های TRUEtrack ،...
5.1.0.1
Master Tung's Acupuncture
کاربرد بالینی شامل پروتکل درمان از acupoints.
1.1
Encore Pro
EncorePro نمایش بیمار انطباق داده های ذخیره شده.
2.16.4
EasyWeather
این نمایش هواشناسی اطلاعات ارائه شده توسط ProWeatherStation.
9.2.0.1
رایگان
POI Loader
اجازه می دهد تا شما ها سفارشی نقاط مورد علاقه (POIs) به خود Garmin دستگاه....
2.7.3
رایگان
City Navigator Europe NT
شهر ناوبر® اروپا NT - حرکت در خیابان های اروپا با اعتماد به نفس...
2013.30
INFORAD MANAGER
نرم افزار جالب قادر به ردیابی GPS ماهواره در همان زمان.
3.9.3
رایگان
Port to Port
PortToPort یک نرم افزار که محاسبه فاصله بین دو پورت.
2.0
Ultimate Maps Downloader
Ultimate Maps Downloader اجازه می دهد تا به شما دانلود تصاویر ماهواره ای توپوگرافی.....
4.7.2

محبوب ترین در سبک زندگی

POI Loader
اجازه می دهد تا شما ها سفارشی نقاط مورد علاقه (POIs) به خود Garmin دستگاه....
2.7.3
رایگان
Jagannatha Hora
این ابزار می تواند در قرعه کشی همه بخشی نمودار در ودیک روش....
8.0
رایگان
Salaat Time
برنامه ای که محاسبه تجویز روزانه پنج Muslim prayer times.
3.0
رایگان
City Navigator Europe NT
شهر ناوبر® اروپا NT - حرکت در خیابان های اروپا با اعتماد به نفس...
2013.30
Sublight
Sublight رایگان Windows نرم افزار برای دانلود فیلم زیرنویس.
5.4.1005
OneTouch Software
دیابت Management Software قرار می دهد کنترل دیابت خود را در دست های خود را....
2.3.3
رایگان
EasyWeather
این نمایش هواشناسی اطلاعات ارائه شده توسط ProWeatherStation.
9.2.0.1
رایگان
INFORAD MANAGER
نرم افزار جالب قادر به ردیابی GPS ماهواره در همان زمان.
3.9.3
رایگان
Power BibleCD
Power BibleCD است آسان به استفاده از Windows نرم افزار برای Christian Bible مطالعه است....
5.9.1.1
Betting Assistant
حذف مقدار زیادی از زمان مصرف مرحله نسبت به شرط بندی.
1.3.0.27
رایگان
Auto Azan Player
آن نقش AZAN برای 5 بار در روز فقط مجموعه ای از زمان به عنوان در کشور خود...
3.1
رایگان
Port to Port
PortToPort یک نرم افزار که محاسبه فاصله بین دو پورت.
2.0
Ultimate Maps Downloader
Ultimate Maps Downloader اجازه می دهد تا به شما دانلود تصاویر ماهواره ای توپوگرافی.....
4.7.2
Vehicle Fleet Manager
این شما را قادر به ضبط و مدیریت و مشورت اطلاعات در مورد وسیله نقلیه خود را در ناوگان است....
4.0.6108
Astro-KundaliPRO (Lite)
یک برنامه ستاره شناسی با ریشه هند باستان و توسعه یافته از اخترشناسی کریشنامورتی پادهاتی است....
5.0
Kindle Collection Manager
Kindle Collection Manager نرم افزار طراحی شده برای کمک به شما در مدیریت Kindle کتاب...
1.0
رایگان
Snooper Map Downloader
این نقشه به روز رسانی تنها می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای به روز رسانی از قبل نقشه....
1.45
رایگان
DealBook 360
ویژگی های بیشتر, ابزار رسم نمودار شاخص ها و اخبار برای کمک به شما در تجارت است....
2.38.56.21
رایگان
Just Checking
Just Checking قدرتمند اين برنامه مدیریت.
4.0.1.6
My Medications List
My Medications List کمک می کند تا مسیر نگه داشتن شما از داروهای خود را...
6.0.1
رایگان
BankTree Personal Finance
BankTree Personal Finance نرم افزار اجازه می دهد تا شما را به او واگذار حساب گروه...
2.12.0006
Molegro Virtual Docker
پلت فرم یکپارچه برای پیش بینی پروتئین و لیگاند تعاملات است....
5.5
TRUEmanager
اجازه می دهد تا شما را به دانلود خود گلوکز نتایج خود را از TRUEresult های TRUEtrack ،...
5.1.0.1
Master Tung's Acupuncture
کاربرد بالینی شامل پروتکل درمان از acupoints.
1.1
GetMyTrip
GetMyTrip رایگان یک توقف فروش بلیط راه حل برای تمام نیازهای سفر خود را....
7.0.2
رایگان