جالب ترین برنامه ها در بنچمارک

ASUS PC Diagnostics
1.4.5
رایگان
این نرم افزار یک ابزار تشخیصی برای تست قطعات مختلف کامپیوتر شما طراحی شده است....
ZOTAC FireStorm
2.1.5
رایگان
لحن و نیشگون گرفتن و کشیدن کارت گرافیک شما برای استخراج هر اونس عملکرد....
Advanced Serial Port Monitor
4.4.18.411
این برنامه اجازه می دهد تا شما را به بررسی جریان اطلاعات از طریق یک کامپیوتر COM پورت....

محبوب ترین در بنچمارک

ASUS PC Diagnostics
1.4.5
رایگان
این نرم افزار یک ابزار تشخیصی برای تست قطعات مختلف کامپیوتر شما طراحی شده است....
ZOTAC FireStorm
2.1.5
رایگان
لحن و نیشگون گرفتن و کشیدن کارت گرافیک شما برای استخراج هر اونس عملکرد....
Advanced Serial Port Monitor
4.4.18.411
این برنامه اجازه می دهد تا شما را به بررسی جریان اطلاعات از طریق یک کامپیوتر COM پورت....
Xtreme FSX PC
3.0.0
آن را تجزیه و تحلیل کامپیوتر سخت افزار در عمق (CPU, GPU, memory و غیره.)...