רוב תוכניות מעניינות ב - עזרי סוללה

Lenovo Power Manager
6.67.4
חינם
של שירות זה מאפשר לך להתאים את הגדרות צריכת החשמל.

מדורג עזרי סוללה

Lenovo Power Manager
6.67.4
חינם
של שירות זה מאפשר לך להתאים את הגדרות צריכת החשמל.