Πιο ενδιαφέροντα προγράμματα Συμπίεση Αρχείου

WinRAR
WinRAR
5.91
Create new or decompress existing archives.
WinZip
24.0.14033
Open, create and edit ZIP and other archives.
7-Zip
19.00
ΔΩΡΕΆΝ
Add files to or extract them from archives.
Express Zip File Compression
7.23
Сreates, manages, and extracts archives.

Κορυφαία βαθμολογία Συμπίεση Αρχείου

Elite Unzip
6.72.5.25556
ΔΩΡΕΆΝ
Elite Unzip είναι αρχεία με συμπίεση και αποσυμπίεση εφαρμογή....
ALZip
8.51.0.0
ΔΩΡΕΆΝ
ALZip είναι ένα πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων που μπορεί να αποσυμπιέσετε 40 διαφορετικά αρχεία zip....
PowerArchiver
19.00.58
Με το PowerArchiver μπορείτε να τη συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων....
RAR Fix Free
1.0
ΔΩΡΕΆΝ
Ένα μεγάλο βοηθητικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να διορθώσετε το Winrar μορφή αρχείου....
UnZixWin
0.1
ΔΩΡΕΆΝ
UnZixWin ανοίγει ZIX αρχεία, παρουσιάζει μια λίστα με τα περιεχόμενα, το εκχύλισμα από αυτό....
#7Z - 7-Zip GUI
1.1.0
ΔΩΡΕΆΝ
7-Zip Gui είναι μια ήσυχη γραφική διεπαφή χρήστη για 7-Zip.
Style In Yep Files
1.15
ΔΩΡΕΆΝ
Αυτό το πρόγραμμα εκχυλίσματα στυλ αρχεία από YEP files και τα αποθηκεύει σε ένα YEP αρχείο....