Πιο ενδιαφέροντα προγράμματα Συμπίεση Αρχείου

WinRAR
WinRAR
Create new or decompress existing archives.
5.60.0
7-Zip
Add files to or extract them from archives.
18.06
ΔΩΡΕΆΝ
Express Zip File Compression
Сreates, manages, and extracts archives.
6.08
PeaZip
Works with archive files.
6.7.1
ΔΩΡΕΆΝ

Κορυφαία βαθμολογία Συμπίεση Αρχείου

Elite Unzip
Elite Unzip είναι αρχεία με συμπίεση και αποσυμπίεση εφαρμογή....
6.72.5.25556
ΔΩΡΕΆΝ
ALZip
ALZip είναι ένα πρόγραμμα συμπίεσης αρχείων που μπορεί να αποσυμπιέσετε 40 διαφορετικά αρχεία zip....
8.51.0.0
ΔΩΡΕΆΝ
PowerArchiver
Με το PowerArchiver μπορείτε να τη συμπίεση και αποσυμπίεση αρχείων....
18.00.48
RAR Fix Free
Ένα μεγάλο βοηθητικό πρόγραμμα που σας επιτρέπει να διορθώσετε το Winrar μορφή αρχείου....
1.0
ΔΩΡΕΆΝ
UnZixWin
UnZixWin ανοίγει ZIX αρχεία, παρουσιάζει μια λίστα με τα περιεχόμενα, το εκχύλισμα από αυτό....
0.1
ΔΩΡΕΆΝ
#7Z - 7-Zip GUI
7-Zip Gui είναι μια ήσυχη γραφική διεπαφή χρήστη για 7-Zip.
1.1.0
ΔΩΡΕΆΝ
Style In Yep Files
Αυτό το πρόγραμμα εκχυλίσματα στυλ αρχεία από YEP files και τα αποθηκεύει σε ένα YEP αρχείο....
1.14
ΔΩΡΕΆΝ