Εκπαίδευση

Μάθετε ξένες γλώσσες και να αναπτύξουν χρήσιμες πρακτικές δεξιότητες

Κορυφαία βαθμολογία Εκπαίδευση

Oriya Indic Input 2
1.0
ΔΩΡΕΆΝ
Oriya Indic Input 2 παρέχει ένα βολικό τρόπο για να εισάγετε κείμενο σε Oriya....
Kwp303
3.03
Kamban Word Processor είναι η τελευταία έκδοση του Tamil Word Processor πακέτο....
XSLOPE (Student Version)
XSLOPE(Student Version) υπολογίζει τη σταθερότητα της γης, κλίση.
Bar Bending Schedule Program in Microsoft Excel
1.0
Bar Bending Schedule Program in Microsoft Excel είναι Civil Engineering Software.
Bamini Tamil Keyboard Layout for Unicode (Tamil Typewriter Style)
ΔΩΡΕΆΝ
Tamil keyboard for Unicode γραμματοσειρές χρησιμοποιώντας το Bamini layout σύμβασης....
RM Tutor 5
10.50.0015
RM Tutor βοηθά τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των ICT διδασκαλία....
FactoryTalkR View Machine Edition (CPR 9)
Ένα μηχάνημα σε επίπεδο HMI λογισμικού για μηχανές και μικρές διαδικασίες....