Audio & Video › Truyền thông

Loại tốt nhất truyền thông phần mềm for Windows: CyberLink YouCam, NetDVR Client, ManyCam

Chương trình thú vị nhất trong Truyền thông

CyberLink YouCam
CyberLink YouCam
Capture video and take snapshots.
7.0.2316
NetDVR Client
Works with recording devices.
1.0
MIỄN PHÍ
ManyCam
Use your webcam in multiple apps at the same time.
6.0
FilmOn HDi Player
A convenient way to watch online TV channels.
3.1.3857
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Truyền thông

CyberLink YouCam
CyberLink YouCam có thể giúp anh được nhất của em webcam.
7.0.2316
Spotify
Spotify là một sân ga đó cho cô ngay lập tức truy cập đến hàng triệu người của các bài hát....
1.0.60.492
MIỄN PHÍ
SopCast
Tự do cách phát sóng video và âm thanh hay là xem đoạn băng trên Mạng.
4.2.0.800
MIỄN PHÍ
Readon TV Movie Radio Player
Readon TV Movie Radio Player là một nhà cách mạng phần mềm mới.
7.6
MIỄN PHÍ
Ip Camera Viewer
IP Camera Viewer là phần mềm giám sát video cho các camera IP.
4.03
MIỄN PHÍ
Streaming Video Recorder
Nó hồ sơ đang chiếu video và chương trình truyền hình trực tuyến từ video chia sẻ portals....
6.1.3
FilmOn HDi Player
FilmOn HDi Player là một người tốt và rất thú vị phần mềm.
3.1.3857
MIỄN PHÍ
IPCamSetup
IPCamSetup là một chương trình để kiếm soát của Foscam sóng vô Tuyến ...
3.6
MIỄN PHÍ
Mezzmo
Mezzmo - Những câu DLNA nhà giải trí phần mềm.
5.1.1
MIỄN PHÍ
Equalify
Equalify là một addon đã hoàn toàn cho spotify nhạc chơi.
2.5.3
MIỄN PHÍ
TVMC
Một phong tục xây dựng Kodi, một ứng dụng cho đang chiếu phim và TV xuất hiện.
14.2
MIỄN PHÍ
DX Atlas
Đây là điện tử thế giới atlas radio nghiệp dư.
2.40
MIỄN PHÍ
AXIS Media Control
Cho phép dễ nhìn của Motion JPEG, MPEG-4* và H.264* streams.
11.5.0.2008
MIỄN PHÍ
WinFast PVR
WinFast PVR ứng dụng cho phép anh để xem và kỷ lục sống TV hay video.
3.1.1
MIỄN PHÍ
Digital TV 2050
Digital TV 2050 là một chương trình mà không cho phép anh coi chừng TV chương trình qua Internet....
5.1
MIỄN PHÍ
ITV media player
Nó là một người tự do ứng mà cung cấp miễn phí TV phục vụ, qua máy tính của......
5.1
MIỄN PHÍ
dittoTV
Ditto TV là một trò giải trí cách mạng đó cho LIVE TV của PC.
1.7.71
MIỄN PHÍ
Reelmonk
Reelmonk là một bộ phim tên này sẽ giúp em nhìn anh thích phim ma-lay-am.
2.1
MIỄN PHÍ
Streambox Vcr Suite 2
Nó sẽ đến cùng với một nhóm apps được thiết kế để giúp anh đối phó với luồng tiện truyền thông....
2.0
MIỄN PHÍ
MAXDVR
MAXDVR là một ứng dụng cho phép em để đồng thời nhìn CCTV streams.
6.3.2.4
MIỄN PHÍ
iVMS 4200
iVMS-4200 là một mới được thiết kế colligation phần mềm.
1.01.02.02
MIỄN PHÍ