Công cụ hệ thống › Trình quản lý tập tin

Loại tốt nhất trình quản lý tập tin phần mềm for Windows: SHAREit by Lenovo Group Limited, Zapya

Chương trình thú vị nhất trong Trình quản lý tập tin

SHAREit by Lenovo Group Limited
SHAREit by Lenovo Group Limited
Share images, video and music between your Android and Windows devices.
3.5.0
MIỄN PHÍ
Zapya
A file transfer tool.
2.0
MIỄN PHÍ
Super Copier
A replacement for file copy dialogs.
1.2.3.6
MIỄN PHÍ
SDFormatter
Formats all memory cards.
4.0
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Trình quản lý tập tin

SHAREit by Lenovo Group Limited
SHAREit là được tự do đến dùng chia sẻ tập tin ứng dụng cho Windows OS.
3.5.0
MIỄN PHÍ
HashTab
HashTab cung cấp OS mở rộng để tính tập tin hashes.
6.0.0.28
MIỄN PHÍ
FileViewPro
Mở BẤT KÌ tệp tin nào trên máy tính của bạn với FileViewPro. Không cần phần mềm nào nữa!...
4.0
Uninstall Tool
Uninstall Tool là một phần mềm remover và ứng quản lý Windows.
3.5.2.5557
LockHunter
LockHunter là một chương trình mà không cho phép anh để xoá chặn các tập tin.
3.1.1.115
MIỄN PHÍ
Agent Ransack
Agent Ransack tìm thấy các tập tin khác cơ chế tìm cô.
7.0.828.1
MIỄN PHÍ
Advanced Renamer
Advanced Renamer là một chương trình tự do cho thay đổi tên nhiều tập tin hay thư mục....
3.75
MIỄN PHÍ
YAMAHA Musicsoft Downloader
Ứng dụng nào có thể được dùng để chuyển hồ sơ và từ Casio là nhạc cụ.
5.7.2
MIỄN PHÍ
Synctunes Desktop
Nó cho phép em để đồng bộ máy tính của iTunes thư viện.
1.1.5
MIỄN PHÍ
Dukto
Anh có thể gửi tin nhắn liệu rồi, các thư mục hay URLs từ một PC khác.
6.0
MIỄN PHÍ
GadgetWide Cloud Control
Chương trình dùng để truy cập và kích hoạt iCloud trên iPhone và iPad.
1.2.6
MIỄN PHÍ
Folder Size for Windows
Nó sẽ có thêm một cột mới chi Tiết xem trong Windows nhà thám hiểm.
2.6
MIỄN PHÍ
Ultra File Opener
Ultra File Opener mở đằng 260 khác kiểu tập tin tất cả trong một ứng dụng.
5.6.3.131
WD Align - Powered by Acronis
Nó có thể xoay phân vùng trong nội bộ Western Digital Tiến Format Drives.
2.0.111
MIỄN PHÍ
Verbatim Hard Drive Formatter
Dễ dàng chuyển Verbatim Hard Drive từ FAT32 để NTFS.
1.42
MIỄN PHÍ
Android Data Recovery Pro
Android Data Recovery Pro là một người chuyên nghiệp Android thu hồi dữ liệu cụ.
3.0
dupeGuru Picture Edition
dupeGuru Picture Edition là một công cụ để tìm trùng hình trong máy tính của anh.
2.10.1
MIỄN PHÍ
CHIPDRIVE Smartcard Commander
Nó cho phép cháu làm được và thay đổi dữ liệu vào một thể loại thông minh bài....
1.3.3
SymMover
SymMover được thiết kế cho di chuyển phần mềm và trò chơi.
1.5.1510
MIỄN PHÍ
Attribute Manager
Nó cho phép anh để thay đổi Read-Only, Ẩn mình, và Hệ thống Kho lưu vời.
5.15
PAL Viewer
Cho phép mở những korg cha dạng tập tin và thấy những cái tên của những thứ được chứa....
1.0.1
MIỄN PHÍ
Vivitar Experience Image Manager
Nó là một phần mềm cho ViviCam 5022 Digital Camera.
1.8.246
MIỄN PHÍ
Aomei Partition Assistant Professional Edition
Nó cho phép người quản lý của đĩa đĩa tương tự với Partition Magic.
4.0
Tera Copy Pro
Phóng khoang thiết kế để chép/chuyển hồ sơ nhanh hơn và an toàn hơn.
2.12
DeskTopBinder Lite
Cô có thể tạo ra, ca-ta-lô, sửa đổi, xem và in giấy tờ và hình ảnh.
5.5
MIỄN PHÍ