Audio & Video › Trình phát nhạc

Loại tốt nhất trình phát nhạc phần mềm for Windows: Windows Media Player, Kodi, AIMP

Chương trình thú vị nhất trong Trình phát nhạc

Windows Media Player
Windows Media Player
Manage your media library.
12.0.9600
Kodi
Powerful media center.
17.3
MIỄN PHÍ
AIMP
Supports many audio and video file formats.
4.13.1886
MIỄN PHÍ
Winamp
A popular multimedia player.
5.666
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Trình phát nhạc

QuickTime
QuickTime cho phép Mac và Windows người dùng để chơi lại và âm thanh.
7.79.80.95
MIỄN PHÍ
ALLPlayer
ALLPlayer là một người nổi tiếng chương trình cho xem phim với phụ đề.
7.2
MIỄN PHÍ
SMPlayer
SMPlayer là một người tự do phương tiện chơi với xây dựng-trong codecs.
16.11.0
MIỄN PHÍ
ArcSoft TotalMedia Extreme
Nó cho phép bạn chơi, hiệu chỉnh và tạo các tệp tin video và nhạc.
3.0.6
ArcSoft TotalMedia Theatre
Tất cả trong một phương tiện chơi với cuốn phim giống như kinh nghiệm.
6.7.1.199
Sublight
Sublight là một người tự do Windows ứng dụng cho tải về bộ phim phụ đề.
5.2.1006
QQPlayer
Với QQ người Chơi có thể chơi đàn và chuyển đổi tất cả bình thường video định dạng....
3.7.892.400
MIỄN PHÍ
SONAR Producer Edition
SONAR X1 nhà sản xuất là người lý tưởng lựa chọn cho bất cứ ai nghiêm túc về âm nhạc truyền sản xuất...
18.0
Deejaysystem Video VJ2
Deejaysystem Video VJ2 là đa-màn hình cầu thủ video ca nhạc băng đạn trong tam tay... và khác....
3.5.0.350
Winyl
Winyl dùng ít nhất là hệ thống nguồn lực, mọi chuyện bắt đầu và làm việc rất nhanh....
3.2.1
MIỄN PHÍ
MP3 Key Changer
MP3 Key Changer V2 là một windows nhạc sửa phần mềm.
2.2.2.777
Skype Audio Player
Skype Audio Player cho phép chơi tập tin âm thanh như mp3, wav, wma.
1.0.0.1
MIỄN PHÍ
MOV Player
MOV Player dễ sử dụng với người chơi, được thiết kế đặc biệt để chạy các tập tin MOV....
1.0.2
MIỄN PHÍ
AVer Video Conference Player
vcPlayer có thể chơi lại recordings trong DigiTalk dạng (.crf tập tin).
1.7.1038.46
MIỄN PHÍ
MusicLab MIDI Connection Center
Đơn giản MIDI Connection Center Tiện ích làm MIDI THRU kết nối.
1.10.0001.37
MIỄN PHÍ
SiraView
Nó là một CCTV xem anh có thể dùng để chơi và phân tích an ninh động.
3.3.0.77
R-Player
R-Player là một người tự do, không phải.-vớ vẩn truyền thông chơi cho Windows điều hành hệ thống....
MIỄN PHÍ
TOSHIBA VIDEO PLAYER
Để cho ông xem DVD phim hoặc là đoạn băng ghi lại nội dung dùng nhà video camcorders....
5.3.29.107
MIỄN PHÍ
DAPlayer
DAPlayer - tự Do Standard Desktop Multimedia Player.
1.0.1.9
MIỄN PHÍ
Rinse
Rinse là người thông minh nhất cách để seamlessly tổ chức và sửa chữa iTunes nhạc thư viện...
1.912
Scopyfy
Tự động ghi âm lại tất cả những bài hát chơi với Spotify...
1.2.25
MIỄN PHÍ
Lenovo PowerDVD10
PowerDVD là một bộ phim và truyền thông người; bản này được thiết kế cho Lenovo PCs...
10.0.5723.52
MIỄN PHÍ
MeraGana Off-line Karaoke Player
MeraGana Offline Player for Karaoke cho phép bạn hát nhiều bài hát Ấn Độ.
4.0.3
Lorex Player
Nó dùng để xem dự phòng video hồ sơ hành PC trên ECO Loạt DVR.
1.2.14
MIỄN PHÍ
Simplified Style Player
Một tương tác và thời gian thực phong cách cầu thủ Casio kiểu tập tin.
1.0.3.375
MIỄN PHÍ