Công cụ Internet › Trình duyệt

Loại tốt nhất trình duyệt phần mềm for Windows: Google Chrome, Opera, Firefox

Chương trình thú vị nhất trong Trình duyệt

Google Chrome
Google Chrome
Access Google search and Gmail account directly.
67.0.3396.99
MIỄN PHÍ
Opera
Presents fast and safe web browsing.
53.0.2952.71
MIỄN PHÍ
Firefox
Controls your Internet surfing.
61.0.2
MIỄN PHÍ
Internet Explorer
Well-known Microsoft's internet browser.
11.0.15063
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Trình duyệt

Internet Explorer
Internet Explorer là một đại duyệt điều này cho phép con cách định hướng web.
11.0.15063
MIỄN PHÍ
Google Chrome
Google Chrome là một trong những người nổi tiếng mạng trình duyệt cũ với nhiều thẻ diện....
67.0.3396.99
MIỄN PHÍ
Maxthon MX5 Cloud Browser
Một duyệt mạng với vài người duy nhất tính năng như đêm chế độ và đọc chế độ....
5.1.6.1000
MIỄN PHÍ
Epic Privacy Browser
Nó bảo vệ sự riêng tư của cô nên không ai có thể tìm những gì anh duyệt và tìm kiếm....
48.0.2553
MIỄN PHÍ
Spark Security Browser
Spark Security Browser cung cấp báo động hoạt động duyệt mạng an ninh giải pháp.
33.11.2000.97
chromeplus
ChromePlus có tất cả những functionalities đó Google Chrome đã.
2.0.9.20
MIỄN PHÍ
QupZilla
QupZilla là hiện đại duyệt mạng dựa trên WebKit lõi.
2.1.2
MIỄN PHÍ
KidZui Browser
Trẻ em chỉ có thể truy cập vào những trang web, trò chơi, hình ảnh và video được KidZui phê duyệt....
6.0.212.6338
MIỄN PHÍ
Cyberfox
Cyberfox Web Browser là một mở nguồn x64 Chút Web Browser.
36.0.0
MIỄN PHÍ
Opera Mini 8 Handler PC
Nó dùng Opera máy phục vụ cho tạm và hiển thị các trang mạng.
8.0
MIỄN PHÍ
Multi-Browser Viewer
Multi-Browser Viewer là một thập được duyệt thử phần mềm giải pháp.
4.9.2
We are in CryptoPicture!