Công cụ Internet › Tiện ích mở rộng của trình duyệt

Loại tốt nhất tiện ích mở rộng của trình duyệt phần mềm for Windows: ZenMate, Adblock Plus for IE

Chương trình thú vị nhất trong Tiện ích mở rộng của trình duyệt

ZenMate
A reputable VPN service.
5.2.0
Adblock Plus for IE
Block website banners, pop-ups, advertisements.
1.6
MIỄN PHÍ
Adobe Flash Player Plugin for IE
Adobe Flash Player là một duyệt cắm-trong dùng cho xem.swf, .fla tập tin etc.
25.0.0.171
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Tiện ích mở rộng của trình duyệt

Adobe Flash Player Plugin for IE
Adobe Flash Player là một duyệt cắm-trong dùng cho xem.swf, .fla tập tin etc.
25.0.0.171
MIỄN PHÍ
Google Toolbar for Internet Explorer
Google Toolbar là một hoàn hảo thêm với trình duyệt.
7.5.8231.2252
MIỄN PHÍ
Adobe Shockwave Player
Anh có thể truy cập 3D chơi điện tử và hấp dẫn sản phẩm biểu tình.
12.2.9.199
MIỄN PHÍ
Google Earth Plug-in
Cái Google Earth bổ Sung là một mạng nhện duyệt bổ sung cho Google Earth.
7.1.5.1557
MIỄN PHÍ
Canon Easy-WebPrint EX
Canon Easy-WebPrint EX là cắm-Internet Explorer 7.0, 8.0 và 9.0.
1.7.0
MIỄN PHÍ
HomeTab
Nó tạo ra một thông minh mối liên hệ giữa anh duyệt và Android thiết bị.
7.0
MIỄN PHÍ
Ant.com IE add-on
Phát triển một hữu ích tự do cụ để comment của duyệt.
2.2.4.1076
MIỄN PHÍ
Freecorder
Freecorder giúp anh tải đoạn video từ 1000s của các trang Web.
5.11
MIỄN PHÍ
Sawbuck
Sawbuck là một bản ghi khán giả và bộ điều chỉnh cho Windows Chrome đăng.
0.6.8
MIỄN PHÍ
URL Snooper
URL Snooper cung cấp một giải pháp dễ dàng để tìm URLs cho tất cả streams.
2.39.1
MIỄN PHÍ
Simple Adblock
Simple Adblock là một duyệt đơn giản mở rộng cho Internet Explorer.
1.1.5
MIỄN PHÍ
Xmarks for IE
Đó là một thêm với anh duyệt đó synchronizes và quay lưng với anh thích.
1.3.4
MIỄN PHÍ
SnugTV Station
Coi chừng sống TV chương trình và thể thao trò chơi trốn khỏi nhà.
3.8.1
MIỄN PHÍ
Whoislive
Giúp em tìm người đang trực tuyến những trang thăm.
1.5
MIỄN PHÍ
Website Block
Cái khoang cho phép anh để chặn vi không mong muốn trang web của hiển thị trên Internet...
3.27
Anywhere Appshare
Nó cho phép ông chia sẻ ứng dụng hay màn hình.
7.0
MIỄN PHÍ
Indic IME
Indic IME công cụ facilitates gõ vào Indian Languages trong trang mạng.
5.0
MIỄN PHÍ
Super-AlexaBooster
Siêu Alexaquery tăng cường - AHD - toàn bộ phần mềm miễn phí xây dựng của pagerank....
1.10
MIỄN PHÍ
AddLive Browser Plugin
Nó cung sở hạ tầng thật-thời gian liên lạc.
3.0.6.3
MIỄN PHÍ
Adblock for Pirate Bay
Chrome addon tới dãy nhà bật lên quảng cáo và kia quảng cáo chớ trên ThePirateBay.se....
5.0.7600.16385
MIỄN PHÍ
SuperMegaSpoof
SuperMegaSpoof được dùng để giả mạo thông tin được gửi của một địa chỉ mạng mà bạn muốn ghé thăm....
2.0.0601
MIỄN PHÍ
FormAutoFiller
Form Auto Fill đề nghị rất nhiều cấp cao sự lựa chọn để làm việc dễ hơn.
4.4
MIỄN PHÍ
Crunchyroll Unblocker
Cẩn thận vùng chặn anime trên Crunchyroll ngoài US.
1.1
MIỄN PHÍ
Web Development Helper
Web Development Helper là một người tự do duyệt mở rộng cho Internet Explorer...
0.8.5.1
MIỄN PHÍ
NetBus
NetBus - dễ-sử dụng điều khiển chính quyền và gián điệp công cụ.
2.1
MIỄN PHÍ