Chương trình thú vị nhất trong Tiện ích & Widgets

Rainmeter
Rainmeter
A desktop customization tool.
4.0.0.2746
MIỄN PHÍ
XWidget
XWidget
Nó là một màn hình customization sân ga điều đó đi cùng với mịn hoạt hình quả....
1.932
MIỄN PHÍ
TouchFreeze
TouchFreeze
Nó cho phép bạn vô hiệu bảng xúc giác của máy tính khi gõ bàn phím.
1.1
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Tiện ích & Widgets

XWidget
XWidget
Nó là một màn hình customization sân ga điều đó đi cùng với mịn hoạt hình quả....
1.932
MIỄN PHÍ
TouchFreeze
TouchFreeze
Nó cho phép bạn vô hiệu bảng xúc giác của máy tính khi gõ bàn phím.
1.1
MIỄN PHÍ
Talk to Me
Talk to Me
Khám phá tại sao TELL ME MORE là hoàn hảo nhất ngôn ngữ pháp sẵn sàng.
7.0.1
Met Office Desktop Widget
Met Office Desktop Widget
-Phải-hẹn thời tiết forecasts, cảnh báo và quan sát từ Met Office.
1.10
MIỄN PHÍ