تلفن همراه, نرم افزار › Samsung

اتصال گلکسی تب ها و سری به کامپیوتر — گردش کار شده است که هرگز آسان است

جالب ترین برنامه ها در Samsung

Samsung SideSync
Samsung SideSync
Connects your PC & mobile device.
4.7.5.203
رایگان
Kies
Backup and restore your mobile device content.
2.6.4.16113.3
رایگان
Smart Switch by Samsung
Data transfer program.
4.1.17054.16
رایگان
Samsung Kies3
Connects your mobile phone to a PC.
3.2.16084.2
رایگان

محبوب ترین در Samsung

Samsung SideSync
SideSync قوی تر است راه حل خود را برای اتصال PC و دستگاه های تلفن همراه....
4.7.5.203
رایگان