Giáo dục › Ngôn ngữ

Loại tốt nhất ngôn ngữ phần mềm for Windows: Azhagi, Rodali, FREE English-Marathi Translator

Chương trình thú vị nhất trong Ngôn ngữ

Azhagi
Azhagi
Transliteration utility.
6.3.1
MIỄN PHÍ
Rodali
Writes Assamese characters.
2.0
MIỄN PHÍ
FREE English-Marathi Translator
Translate any text between Marathi and English.
4.00
MIỄN PHÍ
English to Odia Dictionary
Performs translations of English words to Odia.
1.0.0
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Ngôn ngữ

Google Input Tools
Google Input Tools cho Windows cho phép người dùng để nhập vào văn bản trong bất kỳ ngôn ngữ nào....
1.1.4.19
MIỄN PHÍ
Lingoes
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch...
2.9.2
MIỄN PHÍ
E2H
E2H
English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi....
9.0
FREE English-Marathi Translator
Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng......
4.00
MIỄN PHÍ
Vocaboly
Vocaboly là một vốn từ xây dựng cho SAT, TOEFL, GRE, GMAT và tướng tự điển.
5.01
Language Reader
Cung cấp một người giàu có hơn trên màn hình đọc kinh nghiệm với multilingual tiếng bật....
2.01
MIỄN PHÍ
English for free
Công cụ miễn phí để học tiếng Anh cơ bản theo phương pháp đầy tính giải trí....
1.3
MIỄN PHÍ
Parivartak
Chuyển Kruti Dev/Shusha phông để Unicode và cứu của thời gian quý báu đó.
4.7.5.22
VedicVidya Keyboards
Dễ dàng kiểu chữ phạn, Name và Transliteration trong phần mềm nhất chương trình.
1.01
MIỄN PHÍ
Chat Translator for Skype
Nó được thiết kế để giúp người dùng dịch của Skype chats trong 15 ngôn ngữ.
4.1.1.2
Oriya Indic Input 2
Oriya Indic Input 2 cung cấp một cách thuận tiện vô chữ trong Oriya.
1.0
MIỄN PHÍ
Kwp303
Kamban Word Processor là cái cuối cùng thả Tamil Word Processor gói hàng.
3.03
Bamini Tamil Keyboard Layout for Unicode (Tamil Typewriter Style)
Tamil keyboard for Unicode phông dùng Bamini layout nghị.
MIỄN PHÍ
We are in CryptoPicture!