Liên lạc

Luôn luôn giữ liên lạc với bạn thân và bạn bè

Chương trình thú vị nhất trong Liên lạc

WhatsApp Viewer
WhatsApp Viewer
View WhatsApp chats on PC.
1.9
MIỄN PHÍ
Gramblr
Upload photos and videos on Instagram from PC.
2.9.137
MIỄN PHÍ
WhatsApp
The instant messaging and calling program for PC.
0.2.9229
MIỄN PHÍ
Skype
Chat by messages, phone or video call to friends.
12.1813
MIỄN PHÍ
Wassapp
Wassapp là một PC ứng phát triển cho WhatsApp Messenger.
1.1.1
MIỄN PHÍ
mIRC
mIRC là một IRC khách hàng, đã được dùng cho hàng triệu người để liên lạc.
7.52
X-Lite
X-Lite kết hợp âm thanh và các cuộc gọi video trong một giao diện thân thiện với người dùng....
50.6.7284
MIỄN PHÍ
Trillian
Trillian là hiện đại tin nhắn cho về nhà và làm việc.
6.0.0.61
Beyluxe Messenger
Beyluxe Messenger là một Internet nói chuyện ứng dụng.
1.0
MIỄN PHÍ
Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird là một mở nguồn đa-platform thư.
52.8.0
MIỄN PHÍ
eM Client
eM Client integrates Email, Lịch, Instant Messaging và còn nhiều hơn nữa.
7.1.32088
Email Extractor
eMail Extractor - xây khách hàng email danh sách sử dụng hòm thư của anh tập tin.
5.8.2.7
Winmail Opener
Chương trình có thể mở và trích dung của TNEF-thế tin nhắn (winmail.dat).
1.6.0.63
MIỄN PHÍ
Kernel Outlook PST Viewer
Open PST tập tin mà không Microsoft Outlook dùng Kernel Outlook PST Viewer.
15.0
MIỄN PHÍ
Gramblr
Ứng dụng cho máy tính để bàn cho phép bạn tải các bức ảnh hay Video lên Instagram....
2.9.137
MIỄN PHÍ
Facebook Pro
Facebook Pro cho Windows cho phép bạn truy cập facebook ngay từ màn hình nền của mình....
4.0
MIỄN PHÍ
Club Cooee
Mới bóng bẩy 3-D Chatworld đưa Tin cho cô Windows màn hình.
1.8.28
MIỄN PHÍ
4k Stogram
Instagram khách hàng cho comment, cửa Sổ và Linux platforms.
2.6.7.1517
MIỄN PHÍ
Facebook Login Screen
Đây là ứng dụng màn hình đơn giản để đăng nhập vào Facebook từ Máy tính để bàn của bạn....
1.0
MIỄN PHÍ

Đánh giá hàng đầu trong Liên lạc

CyberLink YouCam
CyberLink YouCam có thể giúp anh được nhất của em webcam.
7.0.3529
Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird là một mở nguồn đa-platform thư.
52.8.0
MIỄN PHÍ
Gramblr
Ứng dụng cho máy tính để bàn cho phép bạn tải các bức ảnh hay Video lên Instagram....
2.9.137
MIỄN PHÍ
Wassapp
Wassapp là một PC ứng phát triển cho WhatsApp Messenger.
1.1.1
MIỄN PHÍ
mIRC
mIRC là một IRC khách hàng, đã được dùng cho hàng triệu người để liên lạc.
7.52
X-Lite
X-Lite kết hợp âm thanh và các cuộc gọi video trong một giao diện thân thiện với người dùng....
50.6.7284
MIỄN PHÍ
eM Client
eM Client integrates Email, Lịch, Instant Messaging và còn nhiều hơn nữa.
7.1.32088
Facebook Pro
Facebook Pro cho Windows cho phép bạn truy cập facebook ngay từ màn hình nền của mình....
4.0
MIỄN PHÍ
Trillian
Trillian là hiện đại tin nhắn cho về nhà và làm việc.
6.0.0.61
Beyluxe Messenger
Beyluxe Messenger là một Internet nói chuyện ứng dụng.
1.0
MIỄN PHÍ
Club Cooee
Mới bóng bẩy 3-D Chatworld đưa Tin cho cô Windows màn hình.
1.8.28
MIỄN PHÍ
Cisco WebEx Meeting Center for Internet Explorer
Làm presentations, cùng ứng dụng, cập nhật spreadsheets—chia sẻ.
29.13.70.10003
MIỄN PHÍ
Email Extractor
eMail Extractor - xây khách hàng email danh sách sử dụng hòm thư của anh tập tin.
5.8.2.7
Winmail Opener
Chương trình có thể mở và trích dung của TNEF-thế tin nhắn (winmail.dat).
1.6.0.63
MIỄN PHÍ
DRPU Bulk SMS (Professional)
Cử không giới hạn số lượng lớn tin nhắn của gần và thân mến những người dùng Bulk SMS Software....
9.3.2.6
4k Stogram
Instagram khách hàng cho comment, cửa Sổ và Linux platforms.
2.6.7.1517
MIỄN PHÍ
Jumblo
Jumblo là một quyền năng ứng dụng cho phép anh gọi và gửi tin nhắn văn bản.
4.14.759
MIỄN PHÍ
Win2SMS
Đó là một chương Trình để gửi Free SMS từ Windows OS bất động.
4.1
MIỄN PHÍ
Skype Voice Changer
Cho phép thời gian thực hiệu ứng xử lý giọng anh trong một Comment nói chuyện.
3.0
Polycom RealPresence Desktop
Polycom RealPresence Desktop là một PC dựa vào video nói chuyện mềm.
3.7.0.64517
IP Office Admin Suite
IP Office cho những khả năng liên lạc với thanh lịch sự đơn giản.
9.1.600.153
BigAnt Messenger
BigAnt Messenger là một dễ dùng sứ giả bằng một quen thuộc diện.
2.98
MXit Evo
Trải qua sự thú vị của MXit hôm nay và thưởng thức một XÁC và Xã hội "Mạng lưới"....
2.0.1.18
MIỄN PHÍ
Madeena Call
Đó là một chương trình cho phép cháu làm rẻ tiền nsa.
4.0
MIỄN PHÍ
Kernel Outlook PST Viewer
Open PST tập tin mà không Microsoft Outlook dùng Kernel Outlook PST Viewer.
15.0
MIỄN PHÍ
We are in CryptoPicture!