Giáo dục › Kĩ năng sử dụng máy tính

Loại tốt nhất kĩ năng sử dụng máy tính phần mềm for Windows: TypingMaster

Chương trình thú vị nhất trong Kĩ năng sử dụng máy tính

TypingMaster
TypingMaster
Teaches you to type faster.
10.1.1.849
JR Punjabi English Typing tutor
JR Punjabi English Typing
Nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.
5.2.0.56
Switch Network Simulator
Switch Network Simulator
Nó chuẩn bị một ảo thí nghiệm môi trường nơi đổi mạng có thể được mô phỏng....
2.4.0

Đánh giá hàng đầu trong Kĩ năng sử dụng máy tính

JR Punjabi English Typing tutor
JR Punjabi English Typing
Nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.
5.2.0.56
Switch Network Simulator
Switch Network Simulator
Nó chuẩn bị một ảo thí nghiệm môi trường nơi đổi mạng có thể được mô phỏng....
2.4.0