Giáo dục › Kĩ năng sử dụng máy tính

Loại tốt nhất kĩ năng sử dụng máy tính phần mềm for Windows: JR Hindi English Typing Tutor, Rapid Typing

Chương trình thú vị nhất trong Kĩ năng sử dụng máy tính

JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor
Type in Hindi and English on a PC.
5.2.0.229
Rapid Typing
Teaches you to type.
5.2.884.134
MIỄN PHÍ
Typing Master
A tutor for professional keyboarding.
10.1.1.849
TypingMaster
Teaches you to type faster.
10.1.1.849

Đánh giá hàng đầu trong Kĩ năng sử dụng máy tính

JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
5.2.0.229
JR Punjabi English Typing Tutor
Nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.
5.2.0.56
Switch Network Simulator
Nó chuẩn bị một ảo thí nghiệm môi trường nơi đổi mạng có thể được mô phỏng....
2.4.0