Giáo dục › Kĩ năng sử dụng máy tính

Loại tốt nhất kĩ năng sử dụng máy tính phần mềm for Windows: Typing Master, TypingMaster

Chương trình thú vị nhất trong Kĩ năng sử dụng máy tính

Typing Master
A tutor for professional keyboarding.
10.1.1.849
TypingMaster
Teaches you to type faster.
10.1.1.849
JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
7.6

Đánh giá hàng đầu trong Kĩ năng sử dụng máy tính

JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
7.6
JR Punjabi English Typing tutor
Nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.
5.2.0.56
Switch Network Simulator
Nó chuẩn bị một ảo thí nghiệm môi trường nơi đổi mạng có thể được mô phỏng....
2.4.0