Giáo dục

Học ngoại ngữ và phát triển hữu dụng kỹ năng thực tế

Chương trình thú vị nhất trong Giáo dục

BanglaWord
BanglaWord
Designed for writing Bengali documents.
1.9.0
PCB Wizard 3
A package for designing of PCBs.
3.6
MIỄN PHÍ
QM for Windows
Displays POM and QM modules.
5.2
MIỄN PHÍ
Baraha
Indian languages editor.
10.10.162
Google Input Tools
Google Input Tools cho Windows cho phép người dùng để nhập vào văn bản trong bất kỳ ngôn ngữ nào....
1.1.4.19
MIỄN PHÍ
Lingoes
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch...
2.9.2
MIỄN PHÍ
E2H
E2H
English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi....
9.0
NHM Converter
NHM Converter là một công cụ với 9 definitions của mã hóa cho ta-min.
1.0.2923.1302
MIỄN PHÍ
FREE English-Marathi Translator
Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng Anh...
4.00
MIỄN PHÍ
SMART Notebook Software
SMART Notebook Software cho phép bạn tạo ra những trải nghiệm học tập tương tác.
16.2
Multisim
Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành vi.
10.0.1
SMART Ideas
Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ.
5.1.19.2
mimiostudio
Với MimioStudio phần mềm, tạo ra lý thú, nhạc / ảnhname học thì quá dễ.
11.30
Just Learn Morse Code
Application that makes it easy for you to learn the said communication...
1.0.0.1
MIỄN PHÍ
Google Earth
Google Earth là một chương trình đó sẽ tạo ra một ảo cầu cho trái Đất.
7.1.8.3036
MIỄN PHÍ
Microsoft Mathematics
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề....
4.0.1108
MIỄN PHÍ
MyHeritage Family Tree Builder
Xây dựng một gia đình cây visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
8.0.0.8372
MIỄN PHÍ
OriginPro
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phân tích các công cụ....
9.2.214
GraphPad Prism
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
7.03
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
Một cách phát âm từ điển gói for Adobe Reader với hỗ trợ cho 32 ngôn ngữ.
11.0
MIỄN PHÍ
Word Magic Professional Suite Premier
Cái phòng này bao gồm nhất sách mới xuất bản của mỗi giải pháp được tạo ra bởi những công ty....
7.0
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...
9.0.30729.4462
MIỄN PHÍ
Dean's Law Dictionary
Dean\'s Law Dictionary đề nghị definitions cho phức tạp idiomatic luật.
77.0
JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
7.6
JR Punjabi English Typing tutor
Nó cung cấp dễ và nhanh nhất cách để học chạm vào gõ.
5.2.0.56
Switch Network Simulator
Nó chuẩn bị một ảo thí nghiệm môi trường nơi đổi mạng có thể được mô phỏng....
2.4.0

Đánh giá hàng đầu trong Giáo dục

Google Earth
Google Earth là một chương trình đó sẽ tạo ra một ảo cầu cho trái Đất.
7.1.8.3036
MIỄN PHÍ
Google Input Tools
Google Input Tools cho Windows cho phép người dùng để nhập vào văn bản trong bất kỳ ngôn ngữ nào....
1.1.4.19
MIỄN PHÍ
Microsoft Mathematics
Đó là một chương trình mà không cho phép người dùng để giải quyết toán và khoa học có vấn đề....
4.0.1108
MIỄN PHÍ
Lingoes
Lingoes là một việc dễ dàng hơn và trực giác mạnh mẽ từ điển và nhắn tin phần mềm dịch...
2.9.2
MIỄN PHÍ
MyHeritage Family Tree Builder
Xây dựng một gia đình cây visually, thêm hàng ngàn người nhanh lên.
8.0.0.8372
MIỄN PHÍ
OriginPro
OriginPro đề nghị tất cả mọi tính năng của Gốc cộng mở rộng phân tích các công cụ....
9.2.214
GraphPad Prism
Đồ họa khoa học, đường cong thực nghiệm, thống kê và tổ chức dữ liệu.
7.03
E2H
E2H
English to Hindi là một công cụ mạnh mẽ để dịch văn bản Tiếng Anh sang tiếng Hin-đi....
9.0
SMART Notebook Software
SMART Notebook Software cho phép bạn tạo ra những trải nghiệm học tập tương tác.
16.2
BioEdit
BioEdit là trình biên tập canh chỉnh chuỗi sinh học.
7.2.5
MIỄN PHÍ
SigmaPlot
Nó tạo ra high-chất lượng biểu đồ, giản mà không dành tiếng trước một máy tính....
13.0.0.83
JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor chạm vào gõ dạy kèm.
7.6
Multisim
Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành vi.
10.0.1
Fiber Trace Viewer
Một trực giác mạnh mẽ Windows dựa vào phần mềm có gói hàng cho quang, số đo các vòng....
6.90.22024.17
MIỄN PHÍ
ERDAS IMAGINE
ERDAS IMAGINE cho phép anh để tạo thông tin từ imagery.
14.00.0000.00000
CSPro
Một ứng dụng cho việc nhập, lập bảng và phân tán tổng điều tra và khảo sát dữ liệu....
6.3.2
MIỄN PHÍ
LINGO
Đó là một báo động hoạt động công cụ thiết kế để xây dựng và giải quyết Tuyến người mẫu....
17.0.0.52
MDSolids
MDSolids là phần mềm cho topics dạy trong cơ cấu của nhiên Liệu.
4.2.0
Algebrator
Algebrator là một trong những người quyền lực nhất phần mềm chương trình cho toán học...
5.0.2.4364
CoolPack
Một bộ sưu tập các mô phỏng người mẫu refrigeration hệ thống.
1.50
MIỄN PHÍ
NHM Converter
NHM Converter là một công cụ với 9 definitions của mã hóa cho ta-min.
1.0.2923.1302
MIỄN PHÍ
Universe Sandbox
Universe Sandbox là một tương tác vũ trụ phỏng cho Windows dựa PCs.
2.2
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
Một cách phát âm từ điển gói for Adobe Reader với hỗ trợ cho 32 ngôn ngữ.
11.0
MIỄN PHÍ
Microsoft Math Worksheet Generator
Microsoft Math Worksheet Generator tạo ra nhiều bài toán thực hành.
1.0.2009.903
MIỄN PHÍ
FREE English-Marathi Translator
Nó cho phép bạn dịch văn bản từ tiếng Anh sang Maratha và từ Maratha sang tiếng Anh...
4.00
MIỄN PHÍ