Komunikasi › E-mel

Mendapatkan yang terbaik e-mel perisian untuk Windows: Mozilla Thunderbird

Paling menarik program dalam E-mel

Mozilla Thunderbird
A free e-mail client with a lot of options.
52.8.0
PERCUMA
eM Client
eM Client memadukan E-mel, Kalender, Instant Messaging dan banyak lagi.
7.1.32088
Email Extractor
Ianya membenarkan anda mengekstrak alamat emel daripada pelbagai sumber teks.
5.8.2.7

Tertinggi dalam E-mel

Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird adalah terbuka sumber multi-peron klien e-mel.
52.8.0
PERCUMA
eM Client
eM Client memadukan E-mel, Kalender, Instant Messaging dan banyak lagi.
7.1.32088
Email Extractor
Ianya membenarkan anda mengekstrak alamat emel daripada pelbagai sumber teks.
5.8.2.7
Winmail Opener
Program bisa terbuka dan mengeluarkan isi TNEF-menyandikan pesan (winmail.yah).
1.6.0.63
PERCUMA
OutlookTools
Outlook Tools adalah aplikasi yang membenarkan capaian terus kepada tetapan Outlook.
3.0.0
PERCUMA
MaxBulk Mailer
MaxBulk Mailer adalah alat pemasaran e-mel bagi menghantar emel secara pukal.
8.5.6
Kernel Outlook PST Viewer
Open PST fail tanpa Microsoft Outlook menggunakan Kernel Outlook PST Viewer.
15.0
PERCUMA
Super Email Harvester
Super Email Harvester kuat massal program e-mel.
7.0.0.15
Email Marketing Pro
Email Marketing Pro membolehkan kau mencipta dan mengirim promosi, e-mel dalam hitungan detik.
4.5
PERCUMA
Gmail Send Text Messages To Multiple Recipients Software
Cepat mengirim SMS messages untuk beberapa Gmail penerima.
7.0
Easy Email Extractor
Memungkinkan anda dengan mudah ekstrak alamat e-mel dari file.
1.1
PERCUMA
Sidekick Outlook plugin
Dengan Sidekick Outlook plugin, kau bisa melacak pesan langsung dalam Outlook.
1.4.1.184
PERCUMA
Mail Sender Express Pro
Mail Sender Express Pro adalah program yang memungkinkan anda untuk mengirim massal, e-mel.
5.0
Spiffy
Spiffy adalah canggih Gmail mo barucomment program untuk Windows.
0.6.0
PERCUMA
SLMail
SLMail adalah SMTP dan POP3 e-perisian untuk Windows.
5.5
ConnectWise Outlook AddIn 2010
ConnectWise bisa menangkap Pandangan e-seperti Tiket atau Sales Activities.
1.0
PERCUMA
Gmail Desktop Notifier
Memberitahukan anda bila anda memiliki mel baru di Gmail kotak masuk.
1.2
PERCUMA
We are in CryptoPicture!