Trò chơi › Chiến lược

Loại tốt nhất chiến lược phần mềm for Windows: Plants vs. Zombies

Chương trình thú vị nhất trong Chiến lược

Plants vs. Zombies
Plants vs. Zombies
A tower defense game about zombies.
3.0.0.61
Angry Birds
Angry Birds
Có cái chảo nào ngoài trả thù xanh lợn ai đã trộm những con Chim' trứng.
2.4
Garry's Mod
Garry's Mod
Garry's Mod là một trò chơi Sandbox dựa trên ý tưởng xây dựng.
2015.03.09

Đánh giá hàng đầu trong Chiến lược

Plants vs. Zombies
Plants vs. Zombies
Plants. vs.Zombies là một trò chơi phòng ngự nổi bật cho Windows.
3.0.0.61
Angry Birds
Angry Birds
Có cái chảo nào ngoài trả thù xanh lợn ai đã trộm những con Chim' trứng.
2.4
Garry's Mod
Garry's Mod
Garry's Mod là một trò chơi Sandbox dựa trên ý tưởng xây dựng.
2015.03.09
Mercenary Online
Mercenary Online
Mercenary Online là một người tự do chơi ba người tên sát thủ.
0.2.4
MIỄN PHÍ
World Domination 2
World Domination 2
Chiếc lớn nhất và đẹp nhất quay dựa trên chiến lược flash trò chơi đã trở về!...
2.0