Thiết kế & Hình ảnh › Chụp màn hình

Loại tốt nhất chụp màn hình phần mềm for Windows: OBS Studio, Camtasia, FastStone Capture

Chương trình thú vị nhất trong Chụp màn hình

OBS Studio
OBS Studio
Video recording and live streaming.
19.0.3
MIỄN PHÍ
Camtasia
Records screen and edits video.
9.0.3.1627
FastStone Capture
Сapture static and moving images.
8.5
SnagIt
Captures image and video.
13.1.3.7993

Đánh giá hàng đầu trong Chụp màn hình

CamStudio
Nó có khả năng ghi âm màn ảnh và âm thanh hoạt động từ máy tính của anh.
2.7.4
MIỄN PHÍ
FastStone Capture
Nó cho phép ông dễ dàng bắt được và chú giải bất cứ thứ gì trên màn hình.
8.5
Action!
Cho phép ông ghi lại những hoạt động trên màn hình, hoặc trong một trò chơi.
2.5.5
Gadwin PrintScreen
Gadwin PrintScreen Chuyên nghiệp được dùng cho màn hình bắt được và ảnh sửa.
5.30.0.131
MIỄN PHÍ
Webcam Video Capture
Capture webcams, đang chiếu video, toàn màn hình, trong màn hình.
7.0
My Screen Recorder Pro
My Screen Recorder Pro là một chuyên màn hình ghi âm lại chương trình.
4.1.5
Super Screen Capture
Screen Capture là một--một phần mềm miễn phí màn hình máy ghi âm phần mềm.
6.0
Clip2Net
Clip2Net là đa-mục đích ứng dụng cho Windows.
2.3.3.316
Ultra Screen Saver Maker
Nó hợp nhất của ảnh, không nghe, phim ảnh, Flash hoạt ảnh vào sự bảo vệ màn hình...
3.3.0
Snap Communications Client
Cái Snap Client chịu trách nhiệm về bình thường liên lạc với Snap Severs.
3.0.377
PrintScreener
PrintScreener là một phần mềm miễn phí ứng dụng, quay lại cái PrintScreen hàm.
3.2
MIỄN PHÍ