Thiết kế & Hình ảnh › Chụp màn hình

Loại tốt nhất chụp màn hình phần mềm for Windows: Camtasia, Debut Video Capture Software, CyberLink YouCam

Chương trình thú vị nhất trong Chụp màn hình

Camtasia
Camtasia
Camtasia
Records screen and edits video.
9.0.3.1627
Debut Video Capture Software
Debut Video Capture Software
Records any activity on your screen.
3.07
CyberLink YouCam
CyberLink YouCam
Capture video and take snapshots.
7.0.1904
SnagIt
SnagIt
Captures image and video.
13.1.1.7662

Đánh giá hàng đầu trong Chụp màn hình

CyberLink YouCam
CyberLink YouCam
CyberLink YouCam có thể giúp anh được nhất của em webcam.
7.0.1904
CamStudio
CamStudio
Nó có khả năng ghi âm màn ảnh và âm thanh hoạt động từ máy tính của anh.
2.7.4
MIỄN PHÍ
FastStone Capture
FastStone Capture
Nó cho phép ông dễ dàng bắt được và chú giải bất cứ thứ gì trên màn hình.
8.4
Action!
Action!
Cho phép ông ghi lại những hoạt động trên màn hình, hoặc trong một trò chơi.
2.0.7
Gadwin PrintScreen
Gadwin PrintScreen
Gadwin PrintScreen Chuyên nghiệp được dùng cho màn hình bắt được và ảnh sửa.
5.30.0.131
MIỄN PHÍ
My Screen Recorder Pro
My Screen Recorder Pro
My Screen Recorder Pro là một chuyên màn hình ghi âm lại chương trình.
4.1.5
Webcam Video Capture
Webcam Video Capture
Capture webcams, đang chiếu video, toàn màn hình, trong màn hình.
7.0
Super Screen Capture
Super Screen Capture
Screen Capture là một--một phần mềm miễn phí màn hình máy ghi âm phần mềm.
6.0
Clip2Net
Clip2Net
Clip2Net là đa-mục đích ứng dụng cho Windows.
2.3.3.316
ABBYY Screenshot Reader
ABBYY Screenshot Reader
Hóa văn trong ảnh nào bị bắt từ trên màn hình của anh thành một sửa dạng.
11.0.250
Ultra Screen Saver Maker
Ultra Screen Saver Maker
Nó hợp nhất của ảnh, không nghe, phim ảnh, Flash hoạt ảnh vào sự bảo vệ màn hình...
3.2.0.1
Easy Screensaver Maker
Easy Screensaver Maker
Easy Screensaver Maker là một vũ bảo vệ màn hình tòa nhà tiện ích.
1.51
Snap Communications Client
Snap Communications Client
Cái Snap Client chịu trách nhiệm về bình thường liên lạc với Snap Severs.
3.0.377
PrintScreener
PrintScreener
PrintScreener là một phần mềm miễn phí ứng dụng, quay lại cái PrintScreen hàm.
3.2
MIỄN PHÍ