Thiết kế & Hình ảnh › Công cụ thuyết trình

Loại tốt nhất công cụ thuyết trình phần mềm for Windows: SigmaPlot, Wedding Album Maker Gold

Chương trình thú vị nhất trong Công cụ thuyết trình

SigmaPlot
SigmaPlot
Data analysis utility.
14.0.0.124
Wedding Album Maker Gold
Creates memorable wedding albums.
3.53
Prezi Desktop
A presentation program with cloud-based features.
6.18.8
PhotoStage Slideshow Producer
Combine photos, videos and audio in slideshows.
5.00

Đánh giá hàng đầu trong Công cụ thuyết trình

Prezi Desktop
Nó cho phép ông muốn tạo ra, cửa hàng, và món quà của anh prezis bất cứ đâu.
6.18.8
WOW Slider
WOW Slider là một jQuery ảnh trượt với tuyệt vời hình ảnh hưởng và tấn.
8.8
SigmaPlot
Nó tạo ra high-chất lượng biểu đồ, giản mà không dành tiếng trước một máy tính....
14.0.0.124
Livescribe Desktop
Với chương trình này, anh có thể xem ghi nhớ của anh, hãy nghe anh vừa thu âm thanh etc....
2.8.3
MIỄN PHÍ
Sketch It!
Nó sẽ cho phép anh để biến bình thường máy thành một ảo vẽ lên bề mặt.
3.1
MIỄN PHÍ
MyPoint Connector
MyPoint Connector cần MyPoint PowerPoint Remote và cũng Zero Conifg.
2.3.1
MIỄN PHÍ
Dynamic Info Screen
Dynamic Info Screen là một chương trình để tạo kỹ thuật số signage giải pháp.
11.2.7
MirrorScript Pro
MirrorScript Pro là một người tự do, cross-platform teleprompter chương trình.
3.2
MIỄN PHÍ
iNDS iArtist Lite
iNDS iArtist Lite là một người mạnh mẽ và linh hoạt thiết kế hoạch cụ.
1.4.53.1
MIỄN PHÍ
We are in CryptoPicture!