Giáo dục › Công cụ giảng dạy

Loại tốt nhất công cụ giảng dạy phần mềm for Windows: SMART Notebook Software, Rapid Typing

Chương trình thú vị nhất trong Công cụ giảng dạy

SMART Notebook Software
Create interactive learning experiences.
17.0
Rapid Typing
Teaches you to type.
5.2.884.134
MIỄN PHÍ
Multisim
Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành vi.
10.0.1

Đánh giá hàng đầu trong Công cụ giảng dạy

SMART Notebook Software
SMART Notebook Software cho phép bạn tạo ra những trải nghiệm học tập tương tác.
17.0
Multisim
Này progarm, phiên bản 11.0 có thể làm bắt thiết kế, mô phỏng hành vi.
10.0.1
SMART Ideas
Với SMART Ideas, anh có thể tạo ra multilevel khái niệm bản đồ.
5.1.19.2
mimiostudio
Với MimioStudio phần mềm, tạo ra lý thú, nhạc / ảnhname học thì quá dễ.
11.30
Just Learn Morse Code
Application that makes it easy for you to learn the said communication...
1.0.0.1
MIỄN PHÍ
MicroType
là một chương trình đánh máy bao gồm phần hướng dẫn, các hoạt động hỗ trợ...
5.0
Vocabulary Worksheet Factory
Này ứng dụng đó sẽ giúp em củng cố của mình vốn từ kỹ năng đó.
5.1.2.0
PM FASTrack
Đó là một phần mềm được thiết kế để mô phỏng kiểm tra và loại trừ có ngạc nhiên nào cả....
7.0.5.1
Type to Learn 4
Chương trình này cung cấp cho giáo viên dòng hướng dẫn đánh máy tốt nhất, thực hành...
2.0
RepairSolutions
Để RepairSolutions cho ông hoàn toàn xe chẩn đoán.
2.0.3
MIỄN PHÍ
Infinite Algebra
Rất có ích như một dạy giúp đỡ khi dùng mật mã với một LCD chiếu.
1.56.0
Exam Pro
Công cụ này cho phép anh để chứa khác nhau của câu trong bài thi của anh.
12.8.0.80
ACTIVprimary
Một phương tiện mới hoàn toàn dành cho dạy học: bảng điều khiển.
3.7.19
MIỄN PHÍ
MindPoint Quiz Show
Biến học sinh thành những người dự thi bằng cách giới thiệu nội dung ExamView® trong một trò chơi....
2.0
MIỄN PHÍ
Gre Bible
Chuẩn bị sẵn sàng cho thử thách: mài năng và được luyện tập gì anh cần.
4.0
Rigolo
Học tiếng Pháp vui nhộn qua cách học tương tác của Rigolo, hát và đóng kịch!
1.0
West Point Bridge Designer
Chương trình để trải nghiệm quá trình thiết kế kĩ thuật dưới dạng đơn giản hóa....
12.0.5
MIỄN PHÍ
ProfExam Player
Nó được thiết kế cho thí nghiệm và chuẩn bị cho certification thích làm bài kiểm....
4.2.1608.0
RM Tutor 5
RM Tutor giúp giáo viên đi làm tăng năng suất của ICT dạy.
10.50.0015