Năng suất › Công cụ E-book

Loại tốt nhất công cụ e-book phần mềm for Windows: Amazon Kindle For PC, calibre

Chương trình thú vị nhất trong Công cụ E-book

Amazon Kindle For PC
Read Kindle books on your computer.
1.20.47037
MIỄN PHÍ
calibre
Manages e-book libraries.
2.83.0
MIỄN PHÍ
3D PageFlip Standard
Là một cụ hoàn hảo để biến đổi của PDF dạng tập tin vào thực tế 3D trang....
2.7.4

Đánh giá hàng đầu trong Công cụ E-book

3D PageFlip Standard
Là một cụ hoàn hảo để biến đổi của PDF dạng tập tin vào thực tế 3D trang....
2.7.4
Kindle DRM Removal
Kindle DRM Removal thể nhanh chóng và dễ dàng bỏ Kindle ebook DRM bảo vệ.
5.4.9
Easy CHM
Với chương trình này có thể tạo của CHM giúp hay CHM ebook các tập tin.
3.93.578
eCub
eCub là một thập sân ga công cụ để tạo ra EPUB và MobiPocket sách.
1.12
MIỄN PHÍ