Kinh doanh › Công cụ đầu tư

Loại tốt nhất công cụ đầu tư phần mềm for Windows: IQ Option

Chương trình thú vị nhất trong Công cụ đầu tư

IQ Option
A binary options trading platform.
1.0
MIỄN PHÍ
FOREXTrader Pro
Nó kết hợp những chưa từng có tỷ lệ sinh và một đầy phòng của những tay chuyên nghiệp charting....
3.2.0.27
MIỄN PHÍ
Angel SpeedPro
Nó cho phép cháu mua và bán cổ phiếu, đồ đạc và currencies.
10.0.0.37

Đánh giá hàng đầu trong Công cụ đầu tư

FOREXTrader Pro
Nó kết hợp những chưa từng có tỷ lệ sinh và một đầy phòng của những tay chuyên nghiệp charting....
3.2.0.27
MIỄN PHÍ
Angel SpeedPro
Nó cho phép cháu mua và bán cổ phiếu, đồ đạc và currencies.
10.0.0.37
Forex Tester
Được thiết kế dành riêng cho mô phỏng chính xác Forex buôn bán.
3.1.0.43
Forex Strategy Builder
Forex Strategy Builder là một hình forex chiến lược về tester.
3.8.2
MIỄN PHÍ
SIGTrader
SIGTrader là một phần mềm sân ga rồi đó, cho phép anh để trao đổi equities.
5.0.0.842
StreetSmart Pro
StreetSmart Pro cho mày sống, lan tỏa thị trường dữ liệu.
4.40.17
MIỄN PHÍ
OneFX MetaTrader
Anh có thể đổi đồ đạc, currencies, CFD cổ phiếu và indices.
4.0.0.646
MIỄN PHÍ
Trend Blaster Trading System
Trend Blaster Cho Amibroker là một cấp cao chỉ thị mua bán hệ thống.
1.2
MIỄN PHÍ