ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่เครื่องคิดเลข

Electronics Assistant
Electronics Assistant คืออ่อนนั่น performs เครื่องอิเล็กทรอนิก-เกี่ยวข้องกันการคำนวน...
4.31
ฟรี
CalcTape
CalcTape เป็นราการปฎิวัติที่ยิ่งใหม่ขอกระเป๋าเครื่องคิดเลย...
5.2.1
V-Planner
V-Planner เป็น decompression โปรแกรมที่ใช้ VPM-B บ decompression น...
3.93.1.125

ด้านบนอัตราอยู่เครื่องคิดเลข

Electronics Assistant
Electronics Assistant คืออ่อนนั่น performs เครื่องอิเล็กทรอนิก-เกี่ยวข้องกันการคำนวน...
4.31
ฟรี
CalcTape
CalcTape เป็นราการปฎิวัติที่ยิ่งใหม่ขอกระเป๋าเครื่องคิดเลย...
5.2.1
V-Planner
V-Planner เป็น decompression โปรแกรมที่ใช้ VPM-B บ decompression น...
3.93.1.125
QuickSmith
QuickSmith เป็น Smith Chart จากเส้วงจรระบบจำลองโปรแกรม...
4.5
ฟรี
Digital Level Meter
Digital Level Meter คือเพ้อฝันไปหน่อยสำหรับถูกต้องมั่นคงของรัฐสูง...
1.70
ฟรี
Coreview
มันทำให้เร่ง drillhole บันทึกการทำงานกับซับซ้อนข้อมูลการตรวจสอบและแสดงผล...
5.1
ฟรี
DerivaGem
มัน calculates คาของพวกมันก็แพงลิบลิ่ง, พูดเป็นนั volatilities และชาวกรีกอน...
2.01
ฟรี
DailyET
คือแบบง่ายๆ'เครื่องคิดเลข'เพื่อประเมินวันอ้างอิง evapotranspiration น...
3.0.0001
ฟรี
Beamwright
Beamwright ซอฟต์แวร์เป็นประโยชน์บีมกระจายเครื่องคิดเลย...
5.0.0.11
ฟรี
Dividing Head Calculator
Dividing Head Calculator คือโปรแกรมที่จะช่วยเครื่องจักรกวิศวกและนักเรียน...
4.0.0060
JavaFoil
มันเป็นอิสระโปรแกรมที่เปิดใช้คุณเพื่อแสดง airfoil การวิเคราะห์น...
2.20
ฟรี