การศึกษา › อ้างอิง

จะดีที่สุดอ้างอิงซอฟต์แวร์สำหรับหน้าต่าง: TheSage

ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่อ้างอิง

TheSage
TheSage
Get detailed information about words.
7.11.2654
ฟรี
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
Spelling Dictionaries Support
เป็นการสะกดคำพจนานุกรมเก็บของ for Adobe Reader กับรสนับสนุนอย่างมากสำหรั 32 ภาษา...
11.0
ฟรี
Word Magic Professional Suite Premier
Word Magic Professional Suite
นี่ห้องรวมถึงการที่ดีที่สุดพิมพ์คของแต่ละทางนี่ผลิตโดยบริษัท...
7.0

ด้านบนอัตราอยู่อ้างอิง

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
Spelling Dictionaries Support
เป็นการสะกดคำพจนานุกรมเก็บของ for Adobe Reader กับรสนับสนุนอย่างมากสำหรั 32 ภาษา...
11.0
ฟรี
Word Magic Professional Suite Premier
Word Magic Professional Suite
นี่ห้องรวมถึงการที่ดีที่สุดพิมพ์คของแต่ละทางนี่ผลิตโดยบริษัท...
7.0
555 Timer
555 Timer
555 Timer เป็นไฟล์ช่วยเหลือประเภทหนึ่งที่ช่วยเหล่าช่างเทคนิคที่ใช้ 555 timer....
4.10
ฟรี
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
MSDN Library for Visual Studio
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...
9.0.30729.4462
ฟรี
Dean's Law Dictionary
Dean's Law Dictionary
Dean\'s Law Dictionary เสนอความหมายของคำสำหรับซับซ้อน idiomatic กฎหมาย...
77.0