เกม › อาเขต

จะดีที่สุดอาเขตซอฟต์แวร์สำหรับหน้าต่าง: Zuma Deluxe, Chicken Invaders

ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่อาเขต

Zuma Deluxe
Have fun shooting out the balls.
2.1
Chicken Invaders
Save the Earth from chicken invaders.
3.02
Math Man
Math Man เป็น pac ชายคนเกมเรื่องควบคุมค Math Man ต้องกินทั้งหมดเท่าที่เห็นนะคนที่อาศัยอยู่ที่นี่...
1.5
ฟรี

ด้านบนอัตราอยู่อาเขต

Zuma Deluxe
Zuma เป็นเกมที่เล่นแล้วชวนให้ติด.
2.1
Math Man
Math Man เป็น pac ชายคนเกมเรื่องควบคุมค Math Man ต้องกินทั้งหมดเท่าที่เห็นนะคนที่อาศัยอยู่ที่นี่...
1.5
ฟรี
Voronis
Voronisคือตรงกับสามเกมที่คุณต้องทำลายเปล่งประกาห้องขังของตัวเอง...
1.0.1
We are in CryptoPicture!