ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่ยูทิลิตี้แบตเตอรี่

Lenovo Power Manager
เป็นเครื่องมือนั่นอนุญาตให้คุณปรับพลังของการตั้งค่าแล้ว...
6.67.4
ฟรี

ด้านบนอัตราอยู่ยูทิลิตี้แบตเตอรี่

Lenovo Power Manager
เป็นเครื่องมือนั่นอนุญาตให้คุณปรับพลังของการตั้งค่าแล้ว...
6.67.4
ฟรี