ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่ทั่วไป

TortoiseSVN
TortoiseSVN คือโปรแกรมควบคุมและจัดการการเปลี่ยนแปลงของเอกสารที่ (SCM) ใช้งานง่าย....
1.9.4.27285
ฟรี
AutoPlay Media Studio
ที่เป็นมืออาชีพ AutoPlay องโปรแกรมสำหรับผู้สร้าง Windows น...
8.5.2
.NET Reactor
.NET Reactor คือระบบป้องกันรหัสและจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์....
5.0

ด้านบนอัตราอยู่ทั่วไป

TortoiseSVN
TortoiseSVN คือโปรแกรมควบคุมและจัดการการเปลี่ยนแปลงของเอกสารที่ (SCM) ใช้งานง่าย....
1.9.4.27285
ฟรี
AutoPlay Media Studio
ที่เป็นมืออาชีพ AutoPlay องโปรแกรมสำหรับผู้สร้าง Windows น...
8.5.2
.NET Reactor
.NET Reactor คือระบบป้องกันรหัสและจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์....
5.0
GX Works2
MELSOFT GX Works2 เป็นตัวแทนของรุ่นต่อไปใน MELSOFT PLC ต้องดูแลรักษาเรือเนี่ย...
27.0
CIMCO Edit
CIMCO Edit 6 คนล่าสุดของคนที่ป๊อป ฯ CNC โปรแกรมเครื่องมือแก้ไขบนท้องตลาด...
7.00.93
THERM
THERM คือตึกส่วนประกอบซอฟต์แวร์สำหรับ......
6.3
ฟรี
NClass
สร้าง UML เรียน diagrams กับเต็มไปด้ว C#และภาษาจาวาน...
2.4
ฟรี
Crestron VisionTools Pro-e
VisionTools มืออาชีพ-e คือมยังครอบคลุมด้ Crestron touchscreen ออกแบบซอฟต์แวร์...
6.1.5.35
ฟรี
UPG
UPG
มาตรฐานตั้งตัวประมวลผลเป็นเตรียมไว้ให้กับ ProCAM และ CAMWorks น...
2005.0210
ฟรี
demetra+
demetra+คือครอบครัวของมอดูลบ seasonal องการปรับตัว...
1.032
ฟรี
SIMATIC WinCC/Audit Viewer 2008 SP2
WinCC/Audit สำหรับการติดตามดูการเปลี่ยนแปลงโอเปอเรเตอร์กิจกรรม...
7.02_01.04.00.01
ฟรี
LOGO! Soft Comfort
LOGO! Soft Comfort อนุญาตให้คุณทำการสร้าง, แฟ้มจัดเก็บและการพิมพ์ออกไปตั้งโปรแกรมได้...
8.0.0
jRouter
jRouterเปิดแหล่งของจาวาวิธีการประมวลผล router น...
1.41
ฟรี
MATLAB Student
MATLAB คือภาษาของทางเทคนิค computing ที่นำวิศวกรรม...
7.7.0
MQJExplorer
MQJExplorer เป็น graphical การจัดการเครื่องมือสำหรับ MQSeries น...
4.1.1
ฟรี
TwinText
TwinText™เป็นมิตรด้วยรหัสต้นทางของเอกสารคู่มือนเครื่องมือได้...
DocWiz
DocWiz อนุญาตให้คุณได้ทำการเพิ่ม JavaDoc ความคิดเห็นของคุณด้วยรหัสต้นทางของอย่างง่ายดายนะ...
14.25.1.10
ฟรี
Spire.Office for .NET
Spire.Office เป็น compilation ของทุก.NET ส่วนประกอบเสนอโดย e-iceblue น...
2.13
OSD Function Keys
นี่คือโปรแกรมที่เปิดใช้การพิเศษฟังก์ชันกุญแจไว้บนคีย์บอร์ด...
1.00
ฟรี