ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่ทั่วไป

TortoiseSVN
TortoiseSVN คือโปรแกรมควบคุมและจัดการการเปลี่ยนแปลงของเอกสารที่ (SCM) ใช้งานง่าย....
1.9.4.27285
ฟรี
AutoPlay Media Studio
ที่เป็นมืออาชีพ AutoPlay องโปรแกรมสำหรับผู้สร้าง Windows น...
8.5.1
CIMCO Edit
CIMCO Edit 6 คนล่าสุดของคนที่ป๊อป ฯ CNC โปรแกรมเครื่องมือแก้ไขบนท้องตลาด...
7.00.93

ด้านบนอัตราอยู่ทั่วไป

TortoiseSVN
TortoiseSVN คือโปรแกรมควบคุมและจัดการการเปลี่ยนแปลงของเอกสารที่ (SCM) ใช้งานง่าย....
1.9.4.27285
ฟรี
AutoPlay Media Studio
ที่เป็นมืออาชีพ AutoPlay องโปรแกรมสำหรับผู้สร้าง Windows น...
8.5.1
CIMCO Edit
CIMCO Edit 6 คนล่าสุดของคนที่ป๊อป ฯ CNC โปรแกรมเครื่องมือแก้ไขบนท้องตลาด...
7.00.93
.NET Reactor
.NET Reactor คือระบบป้องกันรหัสและจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์....
5.0
Crestron VisionTools Pro-e
VisionTools มืออาชีพ-e คือมยังครอบคลุมด้ Crestron touchscreen ออกแบบซอฟต์แวร์...
6.1.4.30
ฟรี
THERM
THERM คือตึกส่วนประกอบซอฟต์แวร์สำหรับ windows...
6.3
ฟรี
NClass
สร้าง UML เรียน diagrams กับเต็มไปด้ว C#และภาษาจาวาน...
2.4
ฟรี
Acme ID Card Maker
หนึ่งในที่ดีที่สุดที่หมายเลขบัตรออกแบบซอฟต์แวร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ ID card makers น...
1.0.9
UPG
UPG
มาตรฐานตั้งตัวประมวลผลเป็นเตรียมไว้ให้กับ ProCAM และ CAMWorks น...
2005.0210
ฟรี
demetra+
demetra+คือครอบครัวของมอดูลบ seasonal องการปรับตัว...
1.032
ฟรี
MATLAB Student
MATLAB คือภาษาของทางเทคนิค computing ที่นำวิศวกรรม...
7.7.0
PICkit2
PICkit 2 คือเครื่องมือในการพัฒนาราคาไม่แพงที่มีคุณสมบัติเยี่ยม....
2.61
ฟรี
jRouter
jRouterเปิดแหล่งของจาวาวิธีการประมวลผล router น...
1.6.4
ฟรี
LOGO! Soft Comfort
LOGO! Soft Comfort อนุญาตให้คุณทำการสร้าง, แฟ้มจัดเก็บและการพิมพ์ออกไปตั้งโปรแกรมได้...
8.0.0
Adaptive Server Anywhere
Adaptive Server Anywhereเป็นการต่อรองลังจากฐานข้อมูลแบบ sql น...
9.0
Spire.Office for .NET
Spire.Office เป็น compilation ของทุก.NET ส่วนประกอบเสนอโดย e-iceblue น...
2.13
SIMATIC WinCC/Audit Viewer 2008 SP2
WinCC/Audit สำหรับการติดตามดูการเปลี่ยนแปลงโอเปอเรเตอร์กิจกรรม...
7.02_01.04.00.01
ฟรี
TwinText
TwinText™เป็นมิตรด้วยรหัสต้นทางของเอกสารคู่มือนเครื่องมือได้...
MQJExplorer
MQJExplorer เป็น graphical การจัดการเครื่องมือสำหรับ MQSeries น...
4.1.1
ฟรี
DocWiz
DocWiz อนุญาตให้คุณได้ทำการเพิ่ม JavaDoc ความคิดเห็นของคุณด้วยรหัสต้นทางของอย่างง่ายดายนะ...
14.25.1.10
ฟรี
OSD Function Keys
นี่คือโปรแกรมที่เปิดใช้การพิเศษฟังก์ชันกุญแจไว้บนคีย์บอร์ด...
1.00
ฟรี