ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจโปรแกรมต่างๆอยู่การบีบอัดไฟล์

WinRAR
WinRAR
Create new or decompress existing archives.
5.40
WinZip
Open, create and edit ZIP and other archives.
21.5.12480
7-Zip
Add files to or extract them from archives.
16.04
ฟรี
PeaZip
Works with archive files.
6.4.1
ฟรี

ด้านบนอัตราอยู่การบีบอัดไฟล์

Elite Unzip
Elite Unzip เป็นแฟ้มบีบข้อมูลและ decompression รทำงานของโปรแกรม...
6.72.5.25556
ฟรี
ALZip
ALZip เป็นแฟ้มบีบข้อมูลโปรแกรมที่สามารถถอดซิป 40 ต่างออกแฟ้ม zip น...
8.51.0.0
ฟรี
PowerArchiver
กับPowerArchiverคุณสามารถบีบอัดและ decompress สำรองข้อมูลส่วนบุคคอน...
15.04.3
RAR Fix Free
เป็นเยี่ยมเครื่องมือนั่นอนุญาตให้คุณต้องซ่อม Winrar รูปแบบแฟ้มนี้...
1.0
ฟรี
Style In Yep Files
โปรแกรมนี้ extracts รูปแบบแฟ้มออกจาก YEP files และช่วยพวกเขาอยู่ใน YEP แฟ้ม...
1.13
ฟรี
UnZixWin
UnZixWin เปิด ZIX สำรองข้อมูลส่วนบุคคนของขวัญรายชื่อของเนื้อหาของ, ดึงจากมัน...
0.1
ฟรี
#7Z - 7-Zip GUI
7-Zip Gui เป็นคนเดียว graphical ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับ 7-Zip...
1.1.0
ฟรี