تجارت › مدیریت پروژه

دریافت بهترین مدیریت پروژه نرم افزار برای Windows: IBM SPSS Statistics, Mindjet MindManager

جالب ترین برنامه ها در مدیریت پروژه

IBM SPSS Statistics
IBM SPSS Statistics
IBM SPSS Statistics
Make advanced analysis and forecast future trends.
24.0
Mindjet MindManager
Mindjet MindManager
A mind mapping tool to plan and work.
15.1.173
Sybase PowerDesigner
Sybase PowerDesigner
Manage data, information, enterprise architecture.
16.6
Tally.ERP 9
Tally.ERP 9
Manage your business from home.
5.4

محبوب ترین در مدیریت پروژه

Mindjet MindManager
Mindjet MindManager
چندین ابزار برای مناطق مختلف مديريت پروژه است.
15.1.173
MOOS Project Viewer
MOOS Project Viewer
یک بیننده برای Microsoft® Project فقط یک بیننده برای MS® Project.
6.0.290.11
Reflect Customer Database
Reflect Customer Database
را قادر می سازد کسب و کار به راحتی ردیابی ارتباط با مشتری اطلاعات است....
2.04
رایگان
Steelray Project Viewer
Steelray Project Viewer
Steelray Project Viewer پروژه ای است که بیننده برای Microsoft Project.
5.2.26.34
GEOrient
GEOrient
GEOrient توطئه و تجزیه و تحلیل کنجنگاری بینی.
9.5
MLM Downline Manager
MLM Downline Manager
MLM DOWNLINE MANAGER تخصصی است MLM نرم افزار برای کار های روزمره است....
4.4.132
RWD uPerform
RWD uPerform
RWD uPerform® جامع عملکرد حمایت از راه حل است.
4.32
Adempiere
Adempiere
ADempiere سوئیت های کسب و کار - ایجاد منبع باز راه حل کسب و کار....
3.70
رایگان