جالب ترین برنامه ها در عمومی

TortoiseSVN
TortoiseSVN
TortoiseSVN نرم افزاری ساده برای استفاده در مدیریت پیکربندی نرم افزار (SCM) یا کنترل منبع برای ویندو...
1.9.4.27285
رایگان
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio
حرفه ای AutoPlay برنامه ساز برای Windows.
8.5.1
SIMATIC S7-PLCSIM + SP5 + Upd2
SIMATIC S7-PLCSIM + SP5 + Upd2
این شبیه سازی یک کنترل کننده برای تست عملکرد از کاربر بلوک ها و برنامه های....
5.4.0502

محبوب ترین در عمومی

TortoiseSVN
TortoiseSVN
TortoiseSVN نرم افزاری ساده برای استفاده در مدیریت پیکربندی نرم افزار (SCM) یا کنترل منبع برای ویندو...
1.9.4.27285
رایگان
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio
حرفه ای AutoPlay برنامه ساز برای Windows.
8.5.1
SIMATIC S7-PLCSIM + SP5 + Upd2
SIMATIC S7-PLCSIM + SP5 + Upd2
این شبیه سازی یک کنترل کننده برای تست عملکرد از کاربر بلوک ها و برنامه های....
5.4.0502
CIMCO Edit
CIMCO Edit
CIMCO Edit 6 آخرین نسخه از محبوب CNC برنامه ویرایشگر در بازار است....
7.00.93
Crestron VisionTools Pro-e
Crestron VisionTools Pro
VisionTools Pro-e جامع Crestron صفحه نمایش لمسی طراحی نرم افزار.
6.0.7
رایگان
THERM
THERM
THERM یک ساختمان جزء نرم افزار برای windows.
6.3
رایگان
NClass
NClass
ایجاد UML کلاس دیاگرام کامل با C# و زبان جاوا.
2.4
رایگان
Acme ID Card Maker
Acme ID Card Maker
یکی از بهترین نرم افزار id کارت طراحی شده به خصوص برای ID card makers....
1.0.9
UPG
UPG
استاندارد پست پردازنده های ارائه شده با ProCAM و CAMWorks.
2005.0210
رایگان
demetra+
demetra+
demetra+ خانواده از ماژول های فصلی تنظیم.
1.032
رایگان
WOODexpress
WOODexpress
WOODexpress یک سازه چوب طراحی نرم افزار.
27.3.16.7
jRouter
jRouter
jRouter منبع باز جاوا روش پردازش روتر.
1.6.4
رایگان
Spire.Office for .NET
Spire.Office for .NET
Spire.Office تلفیقی از هر.NET جزء ارائه شده توسط e-iceblue.
2.13
SIMATIC WinCC/Audit Viewer 2008 SP2
SIMATIC WinCC/Audit Viewer
WinCC/Audit است برای نظارت بر تغییرات در اپراتور فعالیت است.
7.02_01.04.00.01
رایگان
Adaptive Server Anywhere
Adaptive Server Anywhere
Adaptive Server Anywhere یک معامله مبتنی بر پایگاه داده SQL.
9.0
TwinText
TwinText
TwinText™ دوستانه سورس کد مستندات ابزار.
MQJExplorer
MQJExplorer
MQJExplorer گرافیکی ابزار مدیریت برای MQSeries.
4.1.1
رایگان
DocWiz
DocWiz
DocWiz اجازه می دهد تا شما را به اضافه کردن JavaDoc نظرات به کد منبع خود را به راحتی....
14.25.1.10
رایگان
OSD Function Keys
OSD Function Keys
این نرم افزار را قادر می سازد که تابع خاص بر روی صفحه کلید....
1.00
رایگان