بهره‌وری › زمان گیری

دریافت بهترین زمان گیری نرم افزار برای Windows: eTimeTrackLite, TotalReminder

جالب ترین برنامه ها در زمان گیری

eTimeTrackLite
Keep track upon work time.
6.5
رایگان
TotalReminder
Keeps all your data in one place.
6.5.0
Weather Clock
Weather Clock جایگزین Windows ساعت و ارائه می دهد تعدادی از پیشرفت است....
4.5.1

محبوب ترین در زمان گیری

Weather Clock
Weather Clock جایگزین Windows ساعت و ارائه می دهد تعدادی از پیشرفت است....
4.5.1
FlexiServer
FlexiServer آهنگ ساعت کارکنان و فعالیت های کامپیوتر.
2.04
Post-it® Software Notes Lite
پس از آن Software Notes Lite را طلب تمام عیار نرم افزار یادآوری.
4.0.1008
Eyes Relax
Eyes Relax ابزاریست که به شما درباره استراحت دادن به خودتان یاد آوری می کند ....
0.87.4548.22214
رایگان
Premium Clock
Premium Clock به طور کامل تغییر نگاه از دسکتاپ خود را با اضافه کردن ساعت....
2.70
MoRUN.net Sticker Lite
Sticker Lite است یک نرم افزار رایگان دسکتاپ sticky note سودمند است....
6.3
رایگان
iMagic Timetable Master
iMagic Timetable Master یک برنامه ریزی نرم افزار برای Windows.
3.3.0.1
رایگان
Date Calculator
Date Calculator انجام انواع توابع مفید در کسب و کار.
7.4
Postcard Maker
این کمک می کند تا شما ایجاد کارت پستال و ارسال آنها را به دوستان و خانواده خود را....
1.7
رایگان
ZKTime
ZkTime اجازه می دهد تا به کنترل تمام چک هر یک از کارکنان و همچنین تمام حوادث...
7.5.184
ClearClock
یک ساعت دیجیتال با پس زمینه شفاف و بزرگ آسان به خواندن اعداد....
2.0.9.6
رایگان
We are in CryptoPicture!