آموزش › زبان‌ها

دریافت بهترین زبان‌ها نرم افزار برای Windows: BanglaWord, Baraha, GeezIME

جالب ترین برنامه ها در زبان‌ها

BanglaWord
BanglaWord
BanglaWord
Designed for writing Bengali documents.
1.9.0
Baraha
Baraha
Indian languages editor.
10.10.162
GeezIME
GeezIME
An input method editor.
3.0.0.1
رایگان
FREE English-Marathi Translator
FREE English-Marathi Translator
Translate any text between Marathi and English.
4.00
رایگان

محبوب ترین در زبان‌ها

Google Input Tools
Google Input Tools
Google Input Tools برای Windows اجازه می دهد تا کاربران برای وارد کردن متن در هر زبان....
1.1.4.19
رایگان
Lingoes
Lingoes
Lingoes آسان و شهودی فرهنگ لغت و ترجمه متن, نرم افزار.
2.9.2
رایگان
NHM Converter
NHM Converter
NHM Converter یک ابزار با 9 تعاریف از رمزگذاری برای تامیل.
1.0.2923.1302
رایگان
Vocaboly
Vocaboly
Vocaboly است vocabulary builder for SAT های TOEFL های GRE های GMAT و واژگان عمومی است....
3.1
Language Reader
Language Reader
فراهم می کند و غنی تر بر روی صفحه نمایش تجربه خواندن با صدای چند زبانه را فعال کنید....
2.01
رایگان
VedicVidya Keyboards
VedicVidya Keyboards
به راحتی نوع زبان سانسکریت و هندی و ترجمه در بسیاری از برنامه های نرم افزاری....
1.01
رایگان
Chat Translator for Skype
Chat Translator for Skype
این طراحی شده است برای کمک به کاربران برای ترجمه خود را Skype chats در 15 زبان....
4.1.1.2
Sinhala Writer
Sinhala Writer
بر اساس جاوا تایپ کردن راه حل نرم افزاری است که می تواند مورد استفاده برای ایجاد Sinhala متن....
3.0
رایگان
Oriya Indic Input 2
Oriya Indic Input 2
Oriya Indic Input 2 فراهم می کند یک راه مناسب از وارد کردن متن در Oriya....
1.0
رایگان
Kwp303
Kwp303
Kamban Word Processor آخرین نسخه از Tamil Word Processor بسته است.
3.03
Bamini Tamil Keyboard Layout for Unicode (Tamil Typewriter Style)
Bamini Tamil Keyboard Layout
Tamil keyboard for Unicode فونت با استفاده از Bamini layout کنوانسیون.
رایگان