آموزش › زبان‌ها

دریافت بهترین زبان‌ها نرم افزار برای Windows: Azhagi, Rodali, FREE English-Marathi Translator

جالب ترین برنامه ها در زبان‌ها

Azhagi
Azhagi
Transliteration utility.
6.3.1
رایگان
Rodali
Writes Assamese characters.
2.0
رایگان
FREE English-Marathi Translator
Translate any text between Marathi and English.
4.00
رایگان
English to Odia Dictionary
Performs translations of English words to Odia.
1.0.0
رایگان

محبوب ترین در زبان‌ها

Google Input Tools
Google Input Tools برای Windows اجازه می دهد تا کاربران برای وارد کردن متن در هر زبان....
1.1.4.19
رایگان
Lingoes
Lingoes آسان و شهودی فرهنگ لغت و ترجمه متن, نرم افزار.
2.9.2
رایگان
Vocaboly
Vocaboly است vocabulary builder for SAT های TOEFL های GRE های GMAT و واژگان عمومی است....
5.01
Language Reader
فراهم می کند و غنی تر بر روی صفحه نمایش تجربه خواندن با صدای چند زبانه را فعال کنید....
2.01
رایگان
Parivartak
تبدیل Kruti Dev/شوشا فونت یونیکد و موجب صرفه جویی در وقت با ارزش خود را....
4.7.5.22
VedicVidya Keyboards
به راحتی نوع زبان سانسکریت و هندی و ترجمه در بسیاری از برنامه های نرم افزاری....
1.01
رایگان
Chat Translator for Skype
این طراحی شده است برای کمک به کاربران برای ترجمه خود را Skype chats در 15 زبان....
4.1.1.2
Oriya Indic Input 2
Oriya Indic Input 2 فراهم می کند یک راه مناسب از وارد کردن متن در Oriya....
1.0
رایگان
Kwp303
Kamban Word Processor آخرین نسخه از Tamil Word Processor بسته است.
3.03
Bamini Tamil Keyboard Layout for Unicode (Tamil Typewriter Style)
Tamil keyboard for Unicode فونت با استفاده از Bamini layout کنوانسیون.
رایگان
We are in CryptoPicture!