بهره‌وری › خدمات ابری

دریافت بهترین خدمات ابری نرم افزار برای Windows: iCloud, emSigner, Dropbox

جالب ترین برنامه ها در خدمات ابری

iCloud
iCloud
Have your data synchronized on all your devices.
7.6.0.15
رایگان
emSigner
Fulfill automated cloud-based authentication.
2.6.0
Dropbox
Cloud-based file storage.
50.4.71
رایگان
MEGAsync
Sync your data on PC with Cloud in a safe way.
3.6.6

محبوب ترین در خدمات ابری

Google Drive
Google Drive یک برنامه است که اجازه می دهد تا شما را به ذخیره فایل های خود را آنلاین....
3.42.9858.3671
رایگان
QNAP myQNAPcloud Connect
این کمک می کند تا شما را به دسترسی منتشر شده خدمات Turbo NAS....
1.3.2.105
رایگان
YUNIO
YUNIO امن ذخیره سازی ابر با AES و SSL رمزگذاری.
3.0.8
رایگان
MSI M-Cloud
MSI M-Cloud است یک راه امن برای ذخیره فایل های شخصی در ابر.
1.0.0.21
رایگان
We are in CryptoPicture!