طراحی و عکس › ابزار ارائه سخنرانی

دریافت بهترین ابزار ارائه سخنرانی نرم افزار برای Windows: SigmaPlot, Wedding Album Maker Gold

جالب ترین برنامه ها در ابزار ارائه سخنرانی

SigmaPlot
Data analysis utility.
13.0
Wedding Album Maker Gold
Creates memorable wedding albums.
3.53
Prezi Desktop
A presentation program with cloud-based features.
6.17.0

محبوب ترین در ابزار ارائه سخنرانی

Prezi Desktop
این اجازه می دهد تا به شما برای ایجاد فروشگاه خود را در حال حاضر prezis هر کجا که شما هستند....
6.17.0
SigmaPlot
آن را به تولید با کیفیت بالا و نمودار بدون صرف ساعت در مقابل یک کامپیوتر است....
13.0
Livescribe Desktop
با این برنامه شما می توانید یادداشت های خود را با گوش دادن به ضبط های صوتی و غیره....
2.8.3
رایگان
MyPoint Connector
MyPoint Connector نیاز به MyPoint PowerPoint Remote و همچنین Zero Conifg.
2.3.1
رایگان
Dynamic Info Screen
Dynamic Info Screen یک برنامه برای ایجاد راه حل های دیجیتالی.
11.2.7
Sketch It!
این اجازه خواهد داد که شما به نوبه خود کامپیوتر های معمولی به نقاشی سطح....
3.1
رایگان
MirrorScript Pro
MirrorScript Pro رایگان و کراس پلت فرم برنامه اسباب مخصوص چرخاندن خطوط نوشته....
3.2
رایگان
iNDS iArtist Lite
iNDS iArtist Lite قدرتمند و انعطاف پذیر طراحی و طرح بندی ابزار.
1.4.53.1
رایگان