חינוך › כישורי מחשב

לקבל את הטוב ביותר כישורי מחשב תוכנה עבור Windows: JR Hindi English Typing Tutor, Rapid Typing

רוב תוכניות מעניינות ב - כישורי מחשב

JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor
Type in Hindi and English on a PC.
7.0
Rapid Typing
Teaches you to type.
5.2.884.134
חינם
Typing Master
A tutor for professional keyboarding.
10.1.1.849
TypingMaster
Teaches you to type faster.
10.1.1.849

מדורג כישורי מחשב

JR Hindi English Typing Tutor
JR Hindi English Typing Tutor זה לגעת הקלדה המורה.
7.0
JR Punjabi English Typing Tutor
הוא מספק את הדרך הקלה המהירה ביותר של למידה הקלדת מגע.
5.2.0.56
Switch Network Simulator
זה מספק וירטואלי מעבדה סביבה שבה מתג רשת יכול להיות מדומה....
3.0.0
We are in CryptoPicture!