Образование › Наука

Получите най-добрата Наука софтуер за Windows: QM for Windows, GraphPad Prism, MINITAB

Най-интересни програми в Наука

QM for Windows
QM for Windows
Displays POM and QM modules.
5.2
БЕЗПЛАТНО
GraphPad Prism
Data organization, scientific graphing.
7.04.216
MINITAB
An analytical utility.
18.1
SPSS
Statistical analysis for social science.
24.0

На върха на класирането Наука

MyHeritage Family Tree Builder
Изграждане на родословно дърво визуално да добавите бързо, хиляди хора....
8.0.0.8453
БЕЗПЛАТНО
Microsoft Mathematics
Това е програма, която позволява на потребителите решаване на математически проблеми на науката....
4.0.1108
БЕЗПЛАТНО
OriginPro
OriginPro предлага всички функции на произход, плюс разширени инструменти за анализ....
9.2.214
Fiber Trace Viewer
Интуитивен Windows-софтуерен пакет за оптични измервания....
6.90.22024.17
БЕЗПЛАТНО
ERDAS IMAGINE
ERDAS IMAGINE ви позволява да създадете данни от изображения...
14.00.0000.00000
CSPro
В Census и Survey Processing System (CSPro) - това е безплатен софтуерен пакет....
7.1
БЕЗПЛАТНО
LINGO
Това е интегриран инструмент, предназначен за създаване и решаване на линейни модели....
17.0.0.74
MDSolids
MDSolids това е програма за основно общо образование механика материали за курса....
4.2.0
Algebrator
Algebrator е една от най-мощните програми за математическо образование...
5.0.2.4364
CoolPack
Семейството на симулационни модели за системи за охлаждане....
1.50
БЕЗПЛАТНО
Universe Sandbox
Universe Sandbox е интерактивен симулатор, за да Windows основа PCs....
2.2
Prog Finder
Prog Finder е мощен Program Satellite Finder.
2.30
БЕЗПЛАТНО
Microsoft Math Worksheet Generator
Microsoft Math Worksheet Generator създава множество практически задачи по математика....
1.0.2009.903
БЕЗПЛАТНО
PipeData-PRO
PipeData-PRO повишава ефективността на тръбопроводи конструкторскими бюро...
12.1
PS: Power and Sample Size Calculation
PS-това е интерактивна програма за изпълнение на силови и изчисляване на размера на извадката...
3.1.2
БЕЗПЛАТНО
QM for Windows
POM-QM е софтуер за управление на производството/операциите....
5.2
БЕЗПЛАТНО
FX Draw
FX Draw може да се използва като инструмент за рисуване за учители....
6.1.11.0
Free Universal Algebra Equation Solver
UMS software ще се реши и да се обясни проблема си по математика стъпка по стъпка....
10.0.3.2
БЕЗПЛАТНО
ChemCAD
CHEMCAD представлява интегриран набор от интуитивен химичен процес за разработка на софтуер...
6.13.2845
MapCreator
MapCreator позволява създаване на статични и анимирани карти....
3.0
Interactive Petrophysics
Лесен за използване инструмент за анализ на списанието, идеален както за геолозите и петрофизиков....
4.3
Statistix
Това е програма за статистически анализ може да се използва за бърз анализ на данните....
10.0
Triplot
TriPlot това трехлинейный-схема на програма за изграждане на научни работници и студенти...
4.1.2
БЕЗПЛАТНО
DIgSILENT PowerFactory
DIgSILENT PowerFactory е най-икономично решение, като обработка на данни....
15.1.7.4011
Bio-Rad CFX Manager
Осигурява експеримент инсталация и възможности за анализ на данни за системите за откриване....
3.1.1517.823
We are in CryptoPicture!