Εκπαίδευση › Αναφορά

Πάρτε το καλύτερο Αναφορά λογισμικού για Windows: TheSage

Πιο ενδιαφέροντα προγράμματα Αναφορά

TheSage
TheSage
Get detailed information about words.
7.11.2654
ΔΩΡΕΆΝ
Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
Spelling Dictionaries Support
Ορθογραφικό λεξικό πακέτο for Adobe Reader με υποστήριξη για 32 γλώσσες....
11.0
ΔΩΡΕΆΝ
Word Magic Professional Suite Premier
Word Magic Professional Suite
Αυτή η σουίτα περιλαμβάνει τις καλύτερες εκδόσεις από κάθε διάλυμα που παράγεται από την εταιρεία....
7.0

Κορυφαία βαθμολογία Αναφορά

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader XI
Spelling Dictionaries Support
Ορθογραφικό λεξικό πακέτο for Adobe Reader με υποστήριξη για 32 γλώσσες....
11.0
ΔΩΡΕΆΝ
Word Magic Professional Suite Premier
Word Magic Professional Suite
Αυτή η σουίτα περιλαμβάνει τις καλύτερες εκδόσεις από κάθε διάλυμα που παράγεται από την εταιρεία....
7.0
MSDN Library for Visual Studio 2008 - ENU
MSDN Library for Visual Studio
The MSDN Library is an essential source of information for developers using Microsoft® tools...
9.0.30729.4462
ΔΩΡΕΆΝ
Dean's Law Dictionary
Dean's Law Dictionary
Dean\'s Law Dictionary προσφέρει ορισμοί για το συγκρότημα ιδιωματικές δικαίου....
77.0